1. Hersteldmelding

Hersteldmelding

Dit formulier is bestemd voor werknemers van Borealis, Intertek, Lydall en Arlanxeo Netherlands B.V.. Hier kunt u zich hersteld melden.

Voor medewerkers van Intertek geldt: Wanneer u zich slechts gedeeltelijk hersteld meldt, wilt u dan alstublieft telefonisch contact met ons opnemen via de Chemelot contact desk via +31 (0)46 476 99 80. U hoeft dit formulier dan niet in te vullen.

Voor medewerkers van onze andere Chemelot klanten geldt dat deelherstel via de bedrijfsarts / verzuim coach wordt geregistreerd. Wanneer de zgn loonwaarde van het gedeeltelijke herstel anders is dan het % tijd dat u weer werkt, dient HR/uw leidinggevende met Arbo Unie contact op te nemen (arbochemelot@arbounie.nl / +31 (0)46 476 99 80).

Medewerkers van USG melden zich (gedeeltelijk) hersteld bij USG. Medewerkers van Sitech melden zich ziek bij Sitech. Medewerkers van SABIC doen dat bij SABIC, via arbodienst.info@sabic.com of telefoon +31 (0)46 722 4848.

Geboortedatum
Datum hersteld