Chemelot afb logo

.

  1. Informatie werkgevers

Informatie werkgevers

Stuur voor het aanvragen van een intakegesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker van Arbo Unie een ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder) aan arbochemelot@arbounie.nl. Of neem telefonisch contact op met onze Chemelot contactdesk via +31 (0)46 476 99 80.

Aanvraagformulier interventies

Aanvraagformulier overige activiteiten

Wanneer u als leidinggevende (of HR adviseur) een medewerker heeft die gedeeltelijk het werk heeft hervat, en waarbij de zogenaamde loonwaarde afwijkt van het % tijd dat de betreffende medewerker weer aan de slag is, verzoeken wij u dat aan ons door te geven. U kunt daartoe een mail sturen aan arbochemelot@arbounie.nl of telefonisch contact opnemen met onze contactdesk (+31 (0)46 476 99 80).

De gegevens die wij in dat geval nodig hebben zijn de naam van de werkgever, de volledige naam en voorletters van de betrokken medewerker, diens geboortedatum, datum eerste ziektedag, de loonwaarde zoals u die ziet in % en de datum vanaf wanneer dat % van toepassing is. Ook hebben we uw naam EN functie nodig zodat er geen misverstand is de afzender de verantwoordelijke leidinggevende dan wel HR adviseur is.