Beroepsvaccinaties

Biologische agentia kunnen leiden tot verschillende gezondheidseffecten. Eén groep gezondheidseffecten betreft infectieziekten, die veroorzaakt worden door (levende) biologische agentia.

Hierbij worden onderscheiden: 

  • ‘Gewone’ infectieziekten, zoals bijv. griep, hepatitis A, B en C, aids en tuberculose.
  • Infectieziekten bij mensen met een verminderde of gestoorde afweer. Voorbeelden van gevoelige groepen zijn zwangere vrouwen, ouderen en medewerkers met bepaalde ziekten of gebruikers van bepaalde geneesmiddelen.
  • Zoönosen: besmettelijke ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen, zoals bijv. Q-koorts, de ziekte van Lyme of leptospirosen.

Infecties kunnen een werkgebonden oorzaak hebben (besmetting via of tijdens het werk, verminderde weerstand door het werk) of invloed hebben op het werk (verminderd presteren). Ook kan er sprake zijn van besmetten van cliënten, patiënten of collega’s (de zogenaamde risicovormers). Risicogroepen zijn ondermeer medewerkers in de zorg en kinderopvang, vuilnisophaal, schoonmaak, politie, ambulance, vleesverwerking, rioolwerkers en medewerkers die voor het werk naar het buitenland reizen. 

Expertise 

Vanuit het ECTS werken arbeidshygiënisten samen met bedrijfsartsen, gespecialiseerd in infectieziekten. Hierdoor kunnen wij adviseren over zowel de werkplekaspecten als de medische aspecten van infectieziekten. U kunt bij ons terecht voor: 

  • Opstellen van vaccinatiebeleid – welke beroepsvaccinaties zijn nodig?
  • Het uitvoeren van (beroeps)vaccinaties en reizigersvaccinaties
  • Op maat advies over infectieziekten in relatie tot werk – onder welke voorwaarden kan een medewerker met een infectieziekte zijn/haar werkzaamheden uitvoeren?
  • Beleid bijzondere groepen (zoals zwangeren) en infectieziekten
  • Opzet en uitvoering van gericht periodiek medisch onderzoek, specifiek gericht op biologische agentia / infectieziekten (met vragenlijsten en medisch onderzoek)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@ects.nl of bel +31 88 272 60 25.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee