Werken met Gevaarlijke stoffen

In Nederland werkt 30% van de bedrijven regelmatig met gevaarlijke stoffen. Het werken en in contact komen met die stoffen leidt regelmatig tot ongewenste effecten op de gezondheid. Werknemers lopen bijvoorbeeld meer kans op gezondheidsproblemen zoals oog- en huidirritatie, verminderde vruchtbaarheid, ademhalingsproblemen en duizeligheid.

Het ECTS biedt een unieke bundeling van kennis op het gebeid van gevaarlijke stoffen, in combinatie met veel praktische ervaring. Met als doel werkgevers, werknemers en overheden te ondersteunen bij het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid van werknemers in relatie tot het werken met toxische stoffen.

Werken met gevaarlijke stoffen

Werkt uw bedrijf, branche of sector met gevaarlijke stoffen? Dan zijn wij uw partner om de risico’s hiervan voor uw bedrijfsvoering in kaart te brengen en zoveel mogelijk te minimaliseren, zodat u verantwoord en veilig kunt ondernemen. U kunt bij het ECTS terecht voor:

  • Verdiepende risicoinventarisatie en –evaluatie gevaarlijke stoffen, o.a. door inzet van RI&E online.
  • Advies op maat omtrent regelgeving gevaarlijke stoffen, beoordeling van de blootstelling, implementeren van beheersmaatregelen, risicocommunicatie en voorlichting.
  • Het specifiek beoordelen van gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen in diverse blootstellingsituaties. Dit kan zijn door het uitvoeren van ademlucht metingen, het inzetten van blootstellingmodellen of door middel van biologische monitoring.
  • Het afleiden van bedrijfsinterne grenswaarden voor gevaarlijke stoffen.
  • Het ontwikkelen van risicocommunicatiemiddelen op bedrijfs- of brancheniveau, waaronder het gebruik van methoden om blootstelling zichtbaar te maken via videobeelden (PIMEX).
  • Het ontwikkelen van (geautomatiseerde) instrumenten voor een praktisch beheer van uw gevaarlijke stoffen en inschatting van blootstelling en risico’s (registratie, RI&E, Plan van Aanpak, werkplek instructiekaarten, opslag gevaarlijke stoffen).
  • Analyse en probleemoplossing bij uitbraak van klachten bij werknemers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen of biologische factoren.
  • Het ontwikkelen en valideren van best-practice werkmethoden en productiemethoden om werknemers zo verantwoordelijk en veilig mogelijk met gevaarlijke stoffen te kunnen laten werken.
  • Advies en begeleiding met betrekking tot REACH-wetgeving.
  • Uitvoeren risicoinventarisatie en – evaluatie nanomaterialen.
 
Kijk voor meer informatie en specifieke dienstverlening ook bij de andere onderwerpen op de site of neem contact op met info@ects.nl of  bel +31 88 272 60 25.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee