Optimaal werken

Arbo Unie helpt organisaties het werk zó vorm te geven dat medewerkers zich een leven lang veilig, gezond en productief kunnen inzetten. Wij noemen dat Optimaal Werken en dat betekent: het allerbeste uit medewerkers en uit je organisatie halen. Door er bewust voor te kiezen om mensen aan je te binden en loyaliteit te creëren. Om zo ook in de nabije toekomst succesvol te zijn.

Waarom juist nu

Veel organisaties hebben de laatste jaren een goede slag gemaakt op het gebied van verzuimbegeleiding. De percentages zijn gedaald en wij kijken naar manieren om deze positieve ontwikkeling te borgen. De focus ligt op de toekomst. Wat heb je als werkgever of leidinggevende van je mensen nodig om je bedrijfsdoelen voor de komende jaren te realiseren? Wat hebben zij van jou nodig? Hoe kun je met elkaar het werk optimaal vormgeven en de beste resultaten behalen?

De juiste beslissingen

Ook de ontwikkelingen in de maatschappij zorgen ervoor dat werkgevers en werknemers in beweging komen. We gaan langer doorwerken, maar graag zonder verlies aan kwaliteit. De vergrijzing is een feit, dus we zullen meer werk verrichten met minder mensen. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee en vragen om andere vaardigheden.

De veranderingen gaan snel. Neem je als leidinggevende op tijd de juiste beslissingen? Hoe zien je werknemers hun eigen verantwoordelijkheid? Ondernemen zij genoeg om niet te verstarren? Hoe borg je de onderlinge verbondenheid? Hoe zorg je dat alle medewerkers zich veilig gedragen? Arbo Unie helpt je organisatie succesvol, productief en toekomstklaar te zijn, door in te zetten op Optimaal Werken.

Lees meer

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee