gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Aanstellings keuringen

Als werkgever mag je, als onderdeel van de sollicitatieprocedure, een aanstellingsonderzoek laten uitvoeren. Uiteraard onder wettelijk bepaalde voorwaarden. De keuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan.

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek gericht op de eisen die aan een functie worden gesteld. In de aanstellingskeuring wordt de sollicitant onderzocht op de medische geschiktheid voor het vervullen van de functie. Er wordt uitsluitend gekeken naar gezondheidskenmerken die direct te maken hebben met de eisen van het werk.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die betrekking heeft op de risico’s van het werk. Verder kan de inhoud van de keuring van functie tot functie verschillen. De keuring wordt afgesloten met een gesprek over de geschiktheid voor de functie. Eventuele arbeidsrisico’s en de bijbehorende oplossingsrichtingen worden besproken.

Keuring volgens de wet

De Wet op medische Keuringen schrijft voor onder welke voorwaarden het aanstellingsonderzoek mag plaatsvinden. De deskundigen van Arbo Unie weten hier alles over. Zij adviseren, maar voeren ook de keuring uit. Een bedrijfsarts neemt een vragenlijst en persoonlijk gesprek af. Zo kan iedereen gekeurd aan de slag.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee