gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Bouw

Werken in de bouw brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Of het nu gaat om een veilige werkomgeving of om je eigen lichamelijke veiligheid. Daarom heeft elke werknemer in de bouw recht op een periodieke medische keuring.

De functiegerichte keuring voor werknemers in de bouw maakt deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin voor alle werknemers het recht op vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding is geregeld. De keuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan.

Voor werknemers die in de bouw gaan werken of langer dan drie jaar niet meer in de bouw gewerkt hebben, geldt een verplichte intrede keuring. De organisatie van deze medische keuringen ligt bij Volandis. Voor de uitvoering van de keuringen heeft Volandis een samenwerkingsovereenkomst met Arbo Unie.

Bij de functiegerichte bouw-keuring wordt de medische geschiktheid voor de functie beoordeeld. De medische functie-eisen zijn gesteld om veiligheidsrisico’s en gezondheidsgevaar voor de medewerker en zijn omgeving te voorkomen. Bij de keuring is specifieke aandacht voor het functioneren van het bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten.

Verschillende keuringen voor verschillende risico’s

Er zijn tests voor jongere en oudere werknemers, werkzaam op verschillende terreinen, zoals de chemie, asbest, perslucht of offshore. Door de lichaamsbelasting en gezondheidsrisico’s regelmatig in kaart te brengen kunnen concrete adviezen en maatregelen eventuele schade voorkomen. Een gezond en krachtig lichaam is een voorwaarde voor het goed en duurzaam uitvoeren van het werk. Zo kan iedereen gekeurd aan de slag.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee