gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Brandweerkeuring

Als brandweerman wordt er zowel lichamelijk als geestelijk veel van je gevraagd tijdens de werkzaamheden. Een goede conditie en mentale weerbaarheid zijn dan de eerste vereisten om goed te functioneren.

De brandweermedewerker, zowel de beroeps als de vrijwillige, wordt getest op medische geschiktheid voor deze verantwoordelijke functie. De brandweerkeuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan. De test bestaat onder meer uit een vragenlijst en een uitgebreid fysiek onderzoek met een inspannings ECG en verder wordt gehoor, zicht, en urine getest. Alleen een geregistreerde bedrijfsarts is bevoegd om deze functiegerichtekeuring uit te voeren.

Keuring op basis van leeftijd

Functiegerichte brandweerkeuringen vinden plaats bij aanvang dienstverband en worden met regelmaat herhaald. Deze frequentie  hangt af van de leeftijd van de medewerker. Na een nulmeting bij indiensttreding, wordt iedere medewerker jonger dan veertig jaar eenmaal per vier jaar gekeurd. Mensen tussen veertig en vijftig jaar worden eens per twee jaar gekeurd en mensen boven de vijftig jaar komen ieder jaar aan bod. Zo heb je zelf zicht en regie over je eigen gezondheid en veiligheid. Zo kan iedereen gekeurd aan de slag.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee