gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Chauffeurs goederen- en personenvervoer

Als chauffeur ben je continu alert en goed in staat om op de juiste manier te reageren op onverwachte situaties.

Daarom worden ze voor de veiligheid van zichzelf en de medeweggebruikers (vanuit de CAO) verplicht periodiek gekeurd. 

Het doel van deze keuring is om te beoordelen of iemand aan de normen voldoet om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. In deze functiegerichte keuring wordt onderzocht of de gezondheid, alertheid, reactievermogen en concentratievermogen van de chauffeurs het nog steeds mogelijk maakt om de functie goed uit te voeren. Dankzij de keuring kunnen gezondheidsproblemen of problemen in de werksituatie tijdig gesignaleerd en aangepakt worden.

Verplichtheid van de keuring

Vervoer je voor jouw werk passagiers? Dan is een periodieke keuring verplicht gesteld in de CAO Besloten Busvervoer. Als je vervoersmiddelen voor meer dan acht personen bestuurt, dan krijg je na de keuring een geneeskundige verklaring. Die is vijf jaar geldig. Daarna word je opnieuw gekeurd.

Vervoer je goederen? Dan is een periodieke keuring eveneens verplicht gesteld in de CAO wegvervoer. In deze keuring word je medische geschiktheid voor de functie beoordeeld. Bij goedkeuring wordt een chauffeurspas uitgereikt.

Een periodieke keuring voor chauffeurs in het goederen- en personenvervoer kan ook gecombineerd worden met de rijbewijskeuring.

Wij helpen je veilig en gekeurd op weg.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee