gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Medische keuring rijbewijs en taxi

Wil je het rijbewijs C(E) en D(E) aanvragen of verlengen? Of ben je ouder dan 70 jaar en wil je het rijbewijs verlengen?

Dan is een medische keuring, om de eigen veiligheid en dat van de omgeving te waarborgen, verplicht. Ook voor het aanvragen of verlengen van een taxipas is de medische keuring vereist. Zo kan je gekeurd aan de slag. 

In Nederland is een rijbewijs personenauto (B), vrachtwagen (C/CE) of autobus (D/DE) vijf jaar geldig. Bij ouderen boven de 70 jaar is de geldigheidsduur ook vijf jaar. Daarna dient het opnieuw aangevraagd of verlengd te worden.

Hiervoor is naast een geldig legitimatiebewijs ook een ingevulde Eigen Verklaring van het CBR nodig. Op dit formulier staan vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De medische keuring bevestigt dit. De Eigen Verklaring  is te verkrijgen bij rijscholen en de gemeente Het medische onderzoek wordt uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts of door een arts van een gecertificeerde arbodienst.

Taxichauffeurs

Iedere taxichauffeur moet een taxipas bezitten. Deze is vijf jaar geldig. Wil je een taxipas aanvragen of verlengen, dan is een medische keuring verplicht. Naast een geldig legitimatiebewijs is hiervoor een zogeheten aanvraagformulier chauffeurspas nodig. Die kan worden aangevraagd via de taxi-informatielijn (0800 023 04 02), op www.ilent.nl of schriftelijk bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De ingevulde vragenlijst en geneeskundige verklaring neem je mee naar de keuring.

Zo kan iedereen veilig en gekeurd de weg op.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee