gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Scheepvaart, duikers en offshore

Als werkgever is het van belang dat de werknemers die op, in of onder water werken medisch geschikt zijn om dit werk goed uit te voeren. Dergelijke werkzaamheden vragen meer van de werkomgeving en van de fysieke gesteldheid van de werknemer dan in andere beroepsgroepen. Om veilig en gezond in of op het water te werken is het voor iedereen verplicht een medische keuring te ondergaan.

Onder water

Het lichaam heeft onder water te maken met meer extreme omstandigheden dan op het land. Zo kunnen kleine kwalen onder water een grote impact hebben. Bij indiensttreding ondergaat de werknemer een verplichte intredekeuring. Voor de actieve beroepsduikers (incl. de cursisten), caissonwerkers, brandweerduikers en overdrukwerkers is er de verplichte medische duikkeuring. De medische functie-eisen waaraan moet worden voldaan zijn gesteld om veiligheidsrisico’s en gezondheidsgevaar voor medewerker en omgeving te voorkomen.

Op het water

Iedereen die een Rijnpatent, vaarbewijs of dienstboekje voor de binnenvaart wil aanvragen, moet volgens de Binnenvaartwet een medische keuring ondergaan. Bij de aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs en tijdens de monsterperiode aan boord van een Nederlands zeeschip moeten bemanningsleden een Geneeskundig verklaring zeevaart kunnen overleggen. Omdat de werkomstandigheden aan boord bepalend zijn voor de werkzaamheden die medewerkers uitvoeren, mogen alleen artsen de keuring verrichten die door de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn aangewezen. Arbo Unie heeft deze artsen in dienst. Bij de keuring is een Eigen Verklaring nodig waaruit blijkt dat de medewerker geen ziektes of aandoeningen heeft die een probleem voor de veiligheid op het water kunnen zijn.

Weg van de kust (offshore)

Werknemers die actief zijn op een booreiland (offshore) zijn verplicht om een keuring te ondergaan. De keuring telt twee variaties: een keuring (categorie A) voor al het personeel dat offshore gaat werken, en een keuring (categorie V) voor bezoekers die naar verwachting niet langer dan 72 uur offshore blijven. Medewerkers die op een booreiland actief zijn en daar een taak hebben in de redding en brandbestrijding (ERT) dienen een Offshore ERT te ondergaan. Hierin wordt niet alleen de gezondheid getest, maar ook de conditie. In een noodsituatie offshore moeten zij snel kunnen ingrijpen, diverse noodmaatregelen uitvoeren en anderen helpen bij een mogelijke noodevacuatie.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee