gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Travel Risk Programma

Steeds meer mensen komen voor hun werk lange of korte periodes in het buitenland. Travel Risk Programma van Arbo Unie is een goede begeleiding voor zakelijke reizigers.

Reizen naar het buitenland brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Denk aan onveilige werkplekken, tropische infectieziektes, criminaliteit of gewoon de belasting van veel onderweg zijn en wennen aan een andere cultuur. Goede voorzorgsmaatregelen kunnen problemen voorkomen of beperken. Als werkgever draagt u hierin ook verantwoordelijkheid. Met het Travel Risk Programma stuurt u uw medewerkers voorbereid op pad.

Het Travel Risk Programma is een samenwerking tussen Arbo Unie en Port Health Centre dat organisaties en hun medewerkers al jaren specialistische ondersteuning biedt voor, tijdens en na werkreizen. Met dit programma bereiden wij uw medewerkers goed voor, geven we ze de benodigde informatie en medische zorg en hoeft u zich geen zorgen te maken over verlies van productiviteit, ziekte- en repatriëringskosten of zelfs reputatieschade.

Veilig en gezond op reis in twee stappen:

  1. Een inventarisatie welke gezondheidsrisico’s zich concreet voordoen, wat de mogelijke impact is en welke maatregelen die risico’s kunnen beperken. In deze fase lichten we ook uw beleid op het gebied van werkreizen door en helpen we het waar nodig aan te scherpen.
  2. Afhankelijk van wat uit de inventarisatie komt, vullen we het Travel Risk Programma samen verder in en krijgen u en uw medewerker(s) uitgebreid advies: wat kunt u als bedrijf en wat kan de medewerker zelf doen om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s onderweg en tijdens het buitenlandverblijf te beperken?

 

Onderdelen van het Travel Risk Programma

Het Travel Risk Programma is maatwerk. Het ziet er voor elke organisatie anders uit, afhankelijk van de specifieke situatie en wensen. Mogelijke onderdelen:

  • voorlichting aan medewerkers op het gebied van hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden op hun plaats van bestemming;
  • medewerkers die regelmatig in het buitenland verblijven, gaan periodiek langs bij een bedrijfsarts reizigersadvisering. Deze gaat de vaccinaties na, maakt ze zo nodig compleet, geeft advies en voert een Health check uit;
  • wanneer ook gezinsleden meegaan voor een langer verblijf in het buitenland, kan het Port Health Centre ook hen medisch begeleiden;
  • een helpdesk voor calamiteiten en ondersteuning bij vragen en problemen tijdens de reis;
  • een helpdesk voor specifieke vragen op het gebied van arbeids-omstandigheden en wet- en regelgeving;
  • beschikbaarheid van een internationaal netwerk om arbovraagstukken op te lossen;
  • bij terugkeer kan, op aangeven van de arts, weer een adviesgesprek of terugkomkeuring plaatsvinden.

Meer weten?

Neem contact op met Fred van Kolck (06 525 016 24) of met Andrea Hiddinga (06 525 010 39).

Voor Port Health Centre bel (010) 241 11 00 of kijk op www.porthealthcentre.com.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee