gekeurd aan de slag

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat hun werk van hen vraagt.

Keuringen en periodieke medische onderzoeken hebben een tweeledig doel; het brengt de gezondheid van medewerkers in kaart én het op tijd signaleren van gezondheidsrisico's.

Arbo Unie helpt je met (beroeps)keuringen en preventief onderzoek te voldoen aan je verplichtingen. Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.

Burgers’ Zoo Arnhem

Veilig werken aan het spoor

Continue alertheid is geboden bij mensen die aan of op het spoor werken. Scherpte, snel schakelen en ad hoc reageren verhogen de veiligheid. Dit geldt voor machinisten en rangeerders, maar ook voor onderhoudspersoneel. Dit is het belang van hun eigen veiligheid en dat van de reizigers.

Met de functiegerichte keuring werken aan of op het spoor, onderzoekt de bevoegde keuringsarts de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerker. De arts beoordeelt onder andere het gezichtsvermogen, het gehoorvermogen.
De psycholoog onderzoekt onder andere de mogelijkheid tot zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen, concentratievermogen en reactiesnelheid.

Gecertificeerde keuringsartsen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft de bevoegdheid om spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie medisch te keuren alleen aan artsen die bekend zijn met de taken en veiligheidsrisico’s van de medewerkers die op of aan het spoor werken. Bij Arbo Unie werken meerdere door ILT gecertificeerde keuringsartsen. Deze artsen stemmen de keuring af op de specifieke beroepseisen waarmee alle werknemers op of aan het spoor te maken hebben.

Zo kan iedereen veilig en gekeurd aan de slag.

Keuring voor particulieren

Maak direct een afspraak voor een rijbewijs-, duikers-, brandweer-, bodemsaneringskeuring of vaccinatie.


Meer informatie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee