Grip op Derde Spoor WGA

Als werkgever wil je de kosten van loondoorbetaling Ziektewet (ZW) en Werk- hervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) of premies zo laag mogelijk houden. Arbo Unie biedt twee diensten om de schadelast tot een minimum te beperken.

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers ben je als werkgever de eerste 12 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling/uitkering en eventuele verzuimbegeleiding en re-integratie. Bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid betaal je zelf de uitkering van je verzuimende (ex-)werknemer. Logisch dus dat je als werkgever langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid wilt voorkomen.

Grip op Derde Spoor Ziektewet en Grip op Derde Spoor WGA zijn twee diensten waarmee Arbo Unie je ondersteunt met kennis en ervaring van verzuim-reductie en schadelastbeperking. Gericht op de begeleiding van zieke ex-werknemers voor wiens loondoorbetaling je verantwoordelijk bent. Met als doel om het (langdurig) verzuim van medewerkers te beperken en de schadelast minimaal te houden.

Derde Spoor Ziektewet

Werkgever zijn betekent voor de Ziektewet dat je tijdens de eerste twee ziektejaren het risico draagt voor ex-werknemers die recht hebben op een Ziektewetuitkering. Je betaalt onder meer de uitkering en biedt verzuimbegeleiding voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na uit dienst gaan ziek worden.

Beperken langdurig verzuim

De beste manier om hoge verzuimkosten te voorkomen is het beperken van langdurig verzuim. Arbo Unie heeft de kennis en ervaring om je hierbij te helpen. Is er toch sprake van uitval, dan helpen we bij de begeleiding van zieke ex-werknemers waarvoor je als werkgever verantwoordelijk bent.

Continuïteit en betrokkenheid spelen in onze bewezen verzuimaanpak een grote rol. Elke 6 weken is er een spreekuur met de ex-werknemer en zijn/haar bedrijfsarts. Met Grip op Derde Spoor Ziektewet zetten we een vast team van specialisten in om zieke ex-werknemers actief aan herstel te laten werken en zich te richten op ander werk.

Derde Spoor WGA

Als werkgever betaal je voor de WGA geen gedifferentieerde WGA-premie. Je draagt wél 10 jaar lang (van het 3e t/m het 12e ziektejaar) het risico voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35% - 80%) en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid (meer dan 80%) van werknemers. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van uitkeringen aan (ex-)werknemers in de WGA en voor alle kosten rondom hun re-integratie.

Activering van arbeidsongeschikte medewerkers

Naast goede resultaten in verzuimreductie, biedt Arbo Unie ondersteuning bij de begeleiding en activering van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers - ook als zij inmiddels uit dienst zijn. Het uitgangspunt van Grip op Derde Spoor WGA is een tijdige signalering van veranderingen in benutbare mogelijkheden.

Zo beoordeelt de arbeidsdeskundige twee keer per jaar de benutbare mogelijkheden van de (ex-)medewerker. Bij veranderingen stelt de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel op en kan een herbeoordeling door de werkgever worden aangevraagd. Voor tijdelijk volledig arbeids-ongeschikten wordt één keer per jaar een inzetbaarheidsprofiel opgesteld.

Modernisering Ziektewet

Drie belangrijke wijzigingen uit de modernisering Ziektewet hebben hier direct betrekking op:

ZW- en WGA-premies zijn voor (middel) grote bedrijven per 2014 afhankelijk van de instroom per werkgever, waardoor werkgevers meer dan voorheen opdraaien voor de kosten van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Werkgevers zijn per 2014 ook verantwoordelijk voor de kosten van tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan, dan wel binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden.

Er zijn 3 soorten premies:  WGA vaste medewerkers, WGA flex-medewerkers en ZW. Na 2016 worden de premies voor WGA voor vaste en tijdelijke medewerkers samengevoegd.

Meer weten?

Bel naar (030) 710 7000

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee