Grip op lang verzuim met dossieranalyse

Met de modernisering van de Ziektewet zijn werkgevers meer dan ooit verantwoordelijk voor de kosten van langdurig verzuim en re-integratie.

Zo wordt bijvoorbeeld je premie bepaald door de instroom van het aantal medewerkers in  de Ziektewet/WGA. En ben je tevens verantwoordelijkheid voor de kosten van loondoor-betaling/uitkering voor zieke (ex-) medewerkers met een tijdelijk contract. Het wordt dus nóg belangrijker alles in het werk te stellen om de schadelast van verzuim te beperken. Met Grip op lang verzuim, een gespecialiseerde dossieranalyse, helpt Arbo Unie een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren.

Terugdringen schadelast

Verzuimreductie is nog altijd de beste manier om verzuimkosten te beperken. Toch zien steeds meer werkgevers in dat er ook winst te behalen valt met het terugdringen van de schadelast van verzuim. Dossieranalyse is een belangrijk instrument om de kosten van langdurig verzuim terug te dringen. Hiermee kun je loonsancties voorkomen, de hoogte van premies beïnvloeden of de periode van loondoorbetaling verkorten.

Specialist in dossieranalyse

Het is daarbij zaak om langlopende verzuimdossiers tijdig te laten beoordelen door een specialist. Zijn dossiers eenmaal overgenomen door het UWV, dan heb je als werkgever namelijk geen invloed meer op de schadelast, terwijl de premies wél stijgen. Met een bedrijfsbrede dossieranalyse signaleren we de risico’s vroegtijdig en helpen deze te repareren en te voorkomen.

We lopen een aantal (langdurig) verzuimdossiers na met focus op schadelastbeperking, zowel op proces als inhoud (niet medisch). Onze arbeidsdeskundigen kijken naar de opbouw van de dossiers en toetsen die aan de criteria van UWV en verzekeraar. Zo repareer je tijdig mogelijke gaten en voorkom je claims en helpen wij je om nieuwe impulsen te geven aan langdurige re-integratietrajecten.

Financiële analyse

Bij een dossieranalyse beoordelen onze deskundigen ook de financiële aspecten en kijken of daar voordeel te halen is. Bijvoorbeeld door het ontdubbelen van kosten of het op de verzekeraar verhalen van interventiekosten. Je ontvangt een objectief advies over het gehele dossier en traject.

Structureel totaaladvies

Naast een advies op individueel niveau geeft Grip op lang verzuim ook een totaaladvies over dossieropbouw en mogelijkheden tot structurele verbeteringen. U ontvangt een advies met verbeterpunten in uw dossieropbouw, maar ook met bijvoorbeeld structurele mogelijkheden in het benutten van subsidies en verhalen van kosten bij de verzekeraar.

Kortom: Grip op lang verzuim met dossieranalyse levert een totaal beoordeling en advies op organisatieniveau, met een concreet overzicht van maatregelen die uw schadelast beperken.

Voordelen dossieranalyse

 • Verzuimreductie
  Vastgelopen re-integratietrajecten komen weer in beweging door een frisse kijk op langlopende dossiers.
 • Terugdringen schadelast
  Een kritische beoordeling van inhoud en proces voorkomt loonsancties en het verkort de loondoorbetalingsverplichting.
 • Financiële analyse
  Gemiste kansen op financieel voordeel (zoals dubbeling van kosten) worden zichtbaar en gerepareerd.
 • Totaaladvies
  Grip op lang verzuim geeft zicht op de kwaliteit van verzuimdossiers, inzet van interventies en of je  mogelijke financiële  voordelen (subsidies/ verzekeraar) benut.

Meer weten?

Bel naar (030) 710 7000

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee