Flinke stijging psychische klachten bij werknemers in het onderwijs

Publicatiedatum: 18 november 2011 00:00
Bij werknemers in het onderwijs is de laatste jaren een flinke stijging te zien van psychische klachten.

Dat constateert arbodienstverlener Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar het verzuim binnen het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat van al het langdurige verzuim bijna de helft (44%) psychisch is, met verschijnselen als overspannenheid, burn out en depressiviteit.

Onderzoek onder 60.000 werknemers

Arbo Unie werkt samen met ruim 1500 onderwijsstellingen in Nederland op het gebied van arbodienstverlening en duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek vindt sinds 2007 plaats onder ruim 60.000 werknemers binnen deze onderwijsinstellingen.

46% psychische klachten

Het onderzoek toont aan dat in de afgelopen jaren een toename is van medewerkers die zich vanwege psychische klachten ziek melden. Binnen het voortgezet onderwijs zien we, na een aanvankelijke daling, het verzuim door psychische klachten sterk stijgen. Het primair onderwijs laat een gestage stijging zien naar 46% van het langdurig verzuim veroorzaakt door psychische klachten. In het hoger onderwijs, waarbij we drie meetmomenten beschikbaar hebben, is wel een stijging te zien in het verzuim, maar is het aandeel psychische klachten lager.

Oorzaken

Jan van den Hoogen (senior arbeids- en organisatiedeskundige van Arbo Unie): "Het is een zorgwekkende trend die wij de laatste jaren binnen het onderwijs zien. Het verzuim in het onderwijs loopt na een jarenlange daling weer op en deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van medewerkers met psychische klachten. Psychische klachten hebben natuurlijk meerdere oorzaken en liggen vaak in een combinatie van situaties in de werk- en privésfeer. Het lijkt er echter op dat de doorgaans zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers in het onderwijs extra kwetsbaar zijn voor de toenemende eisen die vanuit maatschappij en overheid aan onderwijsmedewerkers worden gesteld." Het onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat verzuim door psychische klachten in alle leeftijdscategorieën voorkomt.

Aanbevelingen Arbo Unie

Jan van den Hoogen: "De druk in het onderwijs is hoog, dit wordt toegeschreven aan onder meer bezuinigingen (grotere klassen, minder personeel, toename registratiedruk) en vergrijzing. Het sturen op „duurzame inzetbaarheid‟ is binnen deze branche meer dan ooit van belang. De focus moet verschuiven van verzuim en re-integratie naar preventie en inzetbaarheid. Dat houdt bijvoorbeeld in dat deze branche moet durven keuzes te maken en zowel organisaties als individuele medewerkers de focus op preventie moeten hebben. Daarbij is het noodzakelijk dat medewerkers worden ondersteund om vooral ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, bij het vragen van hulp en het werken aan oplossingen. Juist omdat de oorzaken in een diversiteit van factoren kunnen liggen, is het belangrijk de medewerker zelf te activeren aan de slag te gaan en hen in de uitvoering van eigen plannen goed te ondersteunen."

De ervaring van Arbo Unie wijst uit dat het ondersteunen bij onderzoek en projecten om een duurzame inzetbaarheid te bereiken helpt bij het voorkomen van langdurig verzuim. Ook hulpmiddelen voor medewerkers die (dreigen) vast te lopen en trainingen voor leidinggevenden om preventiegesprekken met medewerkers te voeren, draagt bij aan voorkomen van langdurig verzuim. Jan van den Hoogen:"Ik merk in de praktijk dat het bij preventiegesprekken gaat over het activeren van een medewerker om zelf actief aan de slag te gaan met oplossingen en dat het de rol van de leiding is om dit te stimuleren en te faciliteren."

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee