Hittebelasting tijdens werkzaamheden

Publicatiedatum: 16 april 2012 15:40
Door het warmer worden van het klimaat, een vergrijzende polulatie en het langer moeten doorwerken (pensioenleeftijd naar 67 jaar) wordt de beheersing van hittebelasting steeds belangrijker.

Hittebelasting is afhankelijk van omgevingsfactoren. Maar wordt ook in sterke mate bepaald door de mate van inspanning tijdens de werkzaamheden, de kleding en persoonlijke factoren.

Hittebelasting heeft nadelige mentale kortetermijneffecten. Een afname in waakzaamheid en slechtere prestaties. Onder invloed van hittestress vinden meer onveilige handelingen plaats en het risico op ongevallen neemt toe. In arbeidssituaties kunnen zulke effecten een gevaar opleveren voor de eigen gezondheid of die van anderen.

Bij kerntemperaturen tussen de 38°C en 39°C zal de prestatie op fysieke taken langzaam afnemen, maar gezonde werknemers kunnen incidenteel temperaturen tot zo’n 39°C zonder problemen bereiken. Stijgt de temperatuur echter daarboven, dan nemen de gezondheidsrisico’s snel toe. Het is onbekend wat het effect is bij werknemers die iedere dag aan deze temperatuurbelasting worden blootgesteld: of de kerntemperatuur minder (door acclimatisatie) of meer (door de continue belasting) zal stijgen tijdens deze werkzaamheden. Voor de huidtemperatuur geldt dat indien deze boven de 36 °C uitkomt, het fysieke prestatievermogen gelimiteerd zal zijn doordat het warmtetransport van lichaamskern naar huid dan bemoeilijkt wordt.
Blootstelling aan hitte als gevolg van hoge buitenluchttemperaturen zal voornamelijk voorkomen bij werknemers die in de buitenlucht werken en in gebouwen en voertuigen waar een slechte klimaatregeling bestaat.


Voor het meten van de effecten van hittebelasting bij werknemers zijn diverse methodes en instrumenten beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred van Kolck, arbeidshygiënist Arbo Unie, 06 5250 1624.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee