Hoe creëer je een cultuur van verandering?

Publicatiedatum: 08 maart 2016 10:00
De maatschappij verandert snel en dat vraagt van organisaties dat ze meebewegen. In de ene omgeving gaat dat makkelijker dan in de andere. Daar zijn medewerkers eerder bereid om over te gaan op een nieuwe manier van werken. Hebben ze er zelfs zin in. De organisatiecultuur speelt hierin een belangrijke rol. Wie wil dat medewerkers hun gedrag veranderen, zal dan ook aan dit aspect aandacht moeten besteden.

Banner Goed Bezig homepage“In de huidige marktomstandigheden horen veranderingen er gewoon bij”, constateert Jeroen Stoffelsen, strategisch A&O-adviseur bij Arbo Unie. “Toch merken wij dat het soms lastig is om een organisatie erin mee te krijgen. Heel wat managementteams lopen ertegenaan dat een fors aantal medewerkers niet mee wil of kan en zo lang mogelijk vasthoudt aan werkwijzen die ze gewend zijn. Hoe ga je in zo’n situatie toch met energie aan de slag? En hoe zorg je dat er beweging in de machine komt?”

Positief beïnvloeden

Jeroen ziet een duidelijk verband tussen organisatiecultuur en veranderingsbereidheid. “In een dynamische omgeving waar medewerkers gewend zijn om snel te reageren op ontwikkelingen in de markt en de maatschappij, worden veranderingen meestal makkelijk opgepikt. In organisaties met een meer hiërarchische structuur, waar mensen werken volgens vaste procedures, is het vaak lastiger om een omslag te maken. Maar het management kan dit proces wel positief beïnvloeden. En daar kunnen wij bij helpen.”

Heldere voorlichting en communicatie

verandering 2Het management en leidinggevenden dragen zelf ook bij aan de organisatiecultuur. “Als zij willen dat medewerkers ander gedrag gaan vertonen, bijvoorbeeld dat ze klantgerichter of commerciëler gaan werken, moeten ze dat op een goede manier faciliteren en zelf het goede voorbeeld geven. Daarbij zijn heldere voorlichting en communicatie essentieel om weerstanden en onbegrip weg te nemen. Wij begeleiden teams daarin, bijvoorbeeld met ons teamprogramma Goed Bezig. Maar we richten ons ook op leidinggevenden: hen coachen en trainen we om op een goede manier uit te leggen waar de organisatie naartoe wil en welke stappen daarvoor nodig zijn, wanneer en waarom. En om met hun medewerkers te bespreken wat dit voor hen betekent en waar ze zelf invloed op hebben.”

Knop om

Om die boodschap goed over te kunnen brengen, is het belangrijk dat leidinggevenden zelf ook inzicht hebben in waar de organisatie staat en waar ze heen wil. “Ons cultuur- en organisatiemodel kan daarbij helpen: daarmee brengen we snel en helder in kaart of een organisatie meer gericht is op controle en beheersing of juist drijft op vertrouwen. Dat bepaalt ook welke aanpak geschikt is. En het maakt soms duidelijk dat ook het beleid aanpassingen behoeft om de gewenste veranderingen kans van slagen te geven. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd, terwijl tegelijkertijd de bevoegdheden bij het management blijven. Dat wringt en kan onvrede geven. In zo’n geval moet dus ook bij het management een knop om. Dán creëer je de randvoorwaarden die de succeskans van veranderingen vergroten.”

Meer informatie

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over hoe de adviseurs van Arbo Unie jouw organisatie in verandering kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Jeroen Stoffelsen via jeroen.stoffelsen@arbounie.nl of bel naar 06 5250 1957.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee