Investeren in Duurzame Inzetbaarheid

Publicatiedatum: 18 december 2013 08:55

Sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben in de ‘Beleidsagenda 2020’ afspraken gemaakt over het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden en het verhogen van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.

Een van de doelen is dat de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-plussers is 2020 niet meer fundamenteel mag verschillen van de arbeidsparticipatie van 55-minners.De inzet van de Stichting van de Arbeid moet vorm krijgen door cao-afspraken en concrete activiteiten op de werkvloer.

Uit onderzoek blijkt dat de door bedrijven ondernomen activiteiten ten aanzien van duurzame inzetbaarheid het afgelopen jaar op peil zijn gebleven. Dit betekent dat er in cao’s veel afspraken staan over gezondheid en scholing en in mindere mate over mobiliteit, maar ook dat er niet veel nieuwe afspraken zijn gemaakt. Inmiddels is in ruim de helft van de onderzochte cao’s opgenomen dat de invulling van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid nader wordt onderzocht.

Bron: Oval

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee