Krachtig instrument voor team- en persoonlijke ontwikkeling

Publicatiedatum: 24 juli 2017 10:44
Verbinding is heel belangrijk om met plezier naar je werk te gaan. In teams die effectief en prettig samenwerken, slaat drukte bovendien niet snel om in stress. Veel hangt af van onderling vertrouwen en inzicht in elkaars persoonlijkheden, voorkeuren en kwaliteiten. Met een persoonlijke effectiviteitstraining op basis van het populaire DISC-model, kun je hier een flinke boost aan geven: in één sessie leer je elkaars communicatie- en gedragspatronen sneller doorzien. Én krijg je handvatten om hier beter op af te stemmen.

DISCDISC is een model om persoonlijkheidsprofielen in kaart te brengen. Het onderscheidt vier hoofdgedragsstijlen die zijn gekoppeld aan een kleur: daadkrachtig (rood), interactief (geel), stabiel (groen) en consciëntieus (blauw). Anja Gielen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie en gecertificeerd DISC-trainer: “Met een persoonlijkheidstest krijg je dieper inzicht in je eigen gedragsprofiel: welke stijl voert bij jou de boventoon en hoe sterk zijn de andere stijlen vertegenwoordigd? Dat levert een heel genuanceerd beeld op: niemand is alleen maar rood of groen. De test is wereldwijd al meer dan 60 miljoen keer afgenomen en de persoonlijkheidsanalyses zijn dan ook zeer verfijnd: mensen herkennen zich er gemiddeld voor meer dan 80 procent in.”

Hulpmiddel voor teamontwikkeling

Niet alleen voor zelfinzicht, ook voor teamontwikkeling is DISC een krachtig en veel gebruikt instrument. Het wordt bijvoorbeeld ingezet om:

  • de slagkracht van teams te verhogen;
  • de onderlinge communicatie te verbeteren;
  • de angel uit sluimerende conflicten te halen;
  • collega’s meer inzicht te geven in persoonlijkheidsverschillen en hoe ze daarmee effectief om kunnen gaan.

Handvatten voor optimaal samenwerken

Anja: “De kracht van DISC is dat het de complexiteit van menselijk gedrag overzichtelijk in kaart brengt. Daardoor ga je ook het gedrag van je collega’s beter begrijpen. Waarom schieten sommige medewerkers bijvoorbeeld in de weerstand bij veranderingen terwijl anderen daarbij juist gedijen? Waarom houden sommige medewerkers vast aan procedures en zijn anderen juist heel flexibel? Tijdens deze training leer je waar dat gedrag vandaan komt en wat de onderliggende behoeftes zijn. Via allerlei leuke werkvormen reflecteer je op je eigen gedrag en wat voor effect dat op anderen heeft. Met ‘rood’ gedrag kun je ‘groene’ mensen bijvoorbeeld erg overdonderen; hoe stel je hen meer op hun gemak? Hoe kun je de creativiteit van ‘gele’ collega’s maximaal benutten? Zo krijg je handvatten om effectiever met collega’s te communiceren, harmonieuzer samen te werken én meer uit de kwaliteiten in het team te halen.”

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe de gecertificeerde DISC-trainers van Arbo Unie bij kunnen dragen aan persoonlijke en teamontwikkeling in jouw organisatie? Neem dan contact op met Anja Gielen via 06 5250 0270 of

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee