Meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

Publicatiedatum: 22 november 2013 09:15
Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook moet worden bekeken of er regels moeten komen over flexibele werktijden. Werknemers moeten werk en zorg beter kunnen combineren. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het werk.Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek.

Ook de economische zelfstandigheid van vrouwen moet worden versterkt.In de praktijk nemen vrouwen meer zorgtaken op zich dan mannen. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hoewel tegenwoordig 65% van de vrouwen werkt doen zij dat vaak in deeltijd waardoor slechts 52% van de vrouwen tussen 20 en 65 jaar economisch zelfstandig is (voor mannen is dat 74%). Dit kan bij baanverlies, een scheiding of het overlijden van de partner problemen geven.

Verder is de verwachting dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen. Veel ouderen kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waardoor de rol van mantelzorgers groter wordt. Op dit moment zijn 200.000 mensen die zorg aan een zieke naaste verlenen overbelast. Overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten en uitval van werkenden en moet dus worden tegengegaan.

Het kabinet wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om arbeid en zorg met elkaar in balans te brengen. Ook wil het de economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderden en zorgen dat talent niet onderbenut blijft. Werknemers en werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het combineren van werk en zorg. De inzet van het kabinet is aanvullend op de afspraken die op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. De komende tijd blijven kabinet en sociale partners het gesprek over arbeid en zorg voeren. De resultaten van de bijeenkomst op 18 november zijn hiervoor een startpunt.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee