NVAB: ‘Verbeter toezicht op arbodiensten’

Publicatiedatum: 22 juli 2013 09:04
Medisch contact publiceerde 19 juli onderstaand artikel.

Marktwerking in de bedrijfsgeneeskunde en gebrekkig toezicht zijn er mede de oorzaak van dat arbodiensten medische gegevens van werknemers doorspelen aan werkgevers. Dat zegt vice-voorzitter Herman Spanjaard van bedrijfsartsenvereniging NVAB.

Uit een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), uitgevoerd in november 2012, bleek gisteren dat een arbodienst en een verzuimbureau medische informatie over werknemers aan hun werkgevers doorgaven, die niet noodzakelijk was voor re-integratie of begeleiding. Dat is in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens.

Spanjaard betreurt het dat eerdere aanbevelingen van de NVAB aan de arbodiensten blijkbaar nog onvoldoende effect hebben gehad. ‘Wij krijgen geregeld signalen van onze leden dat zij door arbodienstverleners onder druk worden gezet om medische gegevens aan de werkgever te verstrekken. En in maart 2012 ontstond ook al commotie hierover na een uitzending van Zembla. Wij hebben toen een heel helder signaal afgegeven: dit kan niet en dit mag niet. Er gaat niets naar de werkgever wat die niet hoeft te weten, geen diagnose, geen medicatie, niks.’

‘Marktwerking is in deze een crime’, vervolgt Spanjaard. ‘Een werkgever is vrij om van de ene arbodienst naar de andere over te stappen. Als het een werkgever niet zint dat een arbodienst zich netjes aan de regels houdt, dan kan hij altijd wel een partij vinden die wat makkelijker is. Er is onvoldoende toezicht op de kwaliteit. Als de groenteboer op de hoek een verzuimbureau wil beginnen, dan kan dat. Er geldt wel een verplichting om op zeker moment een geregistreerd bedrijfsarts in te schakelen, maar vaak gebeurt dat te laat. Dan heeft een casemanager, die niet altijd duidelijk aangeeft dat hij geen arts is en dus geen beroepsgeheim heeft, al van alles in gang gezet. Het is dus goed mogelijk dat de bedrijfsarts vaak niet het lek is.’

De NVAB is voorstander van strengere voorschriften. Spanjaard: ‘Bij het UWV is een geregistreerde verzekeringsarts de enige die uitspraken mag doen. Zulke voorwaarden bestaan niet in de bedrijfsgeneeskunde en wij zeggen al geruime tijd dat dat wel zou moeten. Bepaalde handelingen, zoals het opstellen van een probleemanalyse en de eerstejaarsevaluatie van het ziekteverzuim, zouden voorbehouden moeten zijn aan een geregistreerde bedrijfsarts.’

Bron: Medisch Contact, Lieke de Kwant

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee