Promotieonderzoek RSI QuickScan

Publicatiedatum: 03 november 2011 00:00
Promotie Erwin Speklé aan de VU Amsterdam: ‘Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers’

Arbo Unie ergonoom Erwin Speklé is op 3 november gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn onderzoek: ‘Effectiveness of an intervention programme on arm, shoulder and neck symptoms in computer workers’. Speklé werkt sinds 1999 bij Arbo Unie en is oprichter en hoofd van het Arbo Unie Expertise Centrum RSI. Uit het promotieonderzoek van Erwin Speklé wordt geconcludeerd dat de RSI QuickScan vragenlijst voor beeldschermwerkers betrouwbaar, consistent en valide is.

RSI bij beeldschermwerkers

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor klachten in de arm-, schouder- en nekregio. Dergelijke werkgerelateerde klachten zijn al eeuwen bekend en komen nog steeds veel voor. In het bijzonder bij mensen die tijdens hun werk vaak een computer gebruiken, de zogenoemde beeldschermwerkers. De kosten van deze klachten zijn voor het bedrijfsleven hoog. Een veelgebruikte interventie die is ontwikkeld door Arbo Unie, is het ‘RSI QuickScan interventieprogramma voor beeldschermwerkers’.

Met behulp van de resultaten uit een online RSI QuickScan vragenlijst genereert deze methode een risicoprofiel van de beeldschermwerkers. Op basis van dit risicoprofiel selecteert het programma vervolgens interventies. Het proefschrift van Erwin Speklé richtte zich op het onderzoeken van de RSI QuickScan vragenlijst en de (kosten)effectiviteit van het RSI QuickScan interventieprogramma.

Conclusies onderzoek

In het promotieonderzoek van Erwin Speklé wordt geconcludeerd dat de RSI QuickScan vragenlijst voor beeldschermwerkers betrouwbaar, consistent en valide is. In dit onderzoek is het RSI QuickScan interventieprogramma slechts ten dele effectief gebleken wat betreft de (kosten)effectiviteit. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het niet uitvoeren van de geplande interventies door de deelnemende bedrijven, waardoor de verwachtte resultaten zich mogelijk niet hebben voorgedaan.

Praktische aanbevelingen voor ergonomen

Dr. Erwin Speklé: “Mijn promotieonderzoek ondersteunt de visie van Arbo Unie om onze kennis op het gebied van arbeids- en werkomstandigheden toegankelijk te maken. Met adviezen, een veilige en gezonde werkomgeving bij onze klanten te bevorderen en daarbij de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten. De resultaten van mijn studie leiden tot een aantal praktische adviezen voor de preventie van arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers.Deze adviezen zijn gericht op ergonomen en andere adviseurs die interventies implementeren in de dagelijkse praktijk.

Het promotieonderzoek, dat 7 jaar heeft geduurd, geeft steun aan het gebruik van de RSI QuickScan vragenlijst bij de beoordeling van risicofactoren bij beeldschermwerkers. De vragenlijst is een prima middel om snel gegevens te verzamelen over de veronderstelde risicofactoren. Het RSI QuickScan interventieprogramma kan worden ingezet om het kennisniveau over gezond computergebruik bij werknemers te verhogen en om de blootstelling aan ongunstige werkhoudingen en bewegingen te verminderen.

Dr. Erwin Speklé: “Als hoofd van het Arbo Unie Expertise Centrum RSI ga ik de conclusies van mijn promotieonderzoek gebruiken om onze dienstverlening op het gebied van arm-, nek-, schouderklachten naar een nog hoger peil te brengen. De opgedane ervaringen tijdens het onderzoeksproject en de wetenschappelijke literatuur hebben geleid tot een aantal aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van ergonomische interventies. Een voorbeeld van een ergonomische interventie is een individueel werkplekonderzoek.

Het is belangrijk gebleken dat werknemers over voldoende kennis beschikken van een interventie en dat deze eenvoudig is en weinig tijd kost. Verder is het van belang dat de hele organisatie wordt gemotiveerd om deel te nemen in het implementatieproces. Interventies kunnen alleen potentieel effectief zijn, als ze met succes worden geïmplementeerd. Arbo Unie zal daarom naar aanleiding van mijn conclusies klanten op een nog intensievere manier gaan begeleiden bij de uitvoering van de voorgestelde interventies.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee