Reactie OVAL op rapport FNV over verzuimbegeleiding

Publicatiedatum: 29 oktober 2013 11:38
OVAL vertegenwoordigt arbodienstverleners met een klantenbestand van ca. 215.000 werkgevers en 4,5 miljoen aangesloten werknemers. Op jaarbasis zijn er miljoenen contactmomenten met werkgevers en werknemers.

Voor OVAL en de bij haar aangesloten dienstverleners staan kwaliteit en privacy van de werknemer centraal in de dienstverlening, alleen daarmee is een onafhankelijke en vertrouwde relatie op te bouwen. Het rapport van FNV omvat ca. 6000 meldingen over een periode van anderhalf jaar. Het voorkomen van de in het FNV-rapport beschreven meldingen heeft continue de aandacht van arbodienstverleners, is onderwerp van certificering en onderdeel van de door arbodienstverleners gehanteerde privacy- en klachtreglementen. OVAL heeft daarom ook een geschillencommissie Arbodiensten, in 2012 werden 53 klachten ingediend. Op deze wijze kunnen arbodienstverleners zelf, in geval van klachten, direct actie ondernemen richting werknemers. Helaas geeft het FNV-rapport geen concrete handvatten om direct actie te ondernemen richting de desbetreffende werknemers.  

In de praktijk zien we dat een goede communicatie tussen werkgever, werknemer en arbodienstverlener van belang is. Het is belangrijk over en weer de verwachtingen, rechten en verantwoordelijkheden te managen. In de situaties waarin een werknemer zich niet prettig voelt is het aan de bedrijfsarts als professional om een mogelijk spanningsveld tussen werkgever en werknemer te managen. Arbodiensten werken met competente professionals die hiervoor opgeleid zijn. Het gegeven dat een werkgever een arbodienst of bedrijfsarts contracteert en betaalt doet niets aan deze professionaliteit af. Iedere gevoel van onbehagen van een werknemer is er één teveel, maar er is absoluut geen sprake van een corrupt systeem, zoals de FNV stelt.  

OVAL deelt het streven van de FNV dat er op een normale, fatsoenlijke manier wordt gewerkt aan een laag ziekteverzuim. Wat OVAL betreft geldt dit ook voor preventie en inzetbaarheid. Wij vinden het daarom van belang om een:

  • voor alle werknemers toegankelijk arbeidsomstandighedenspreekuur in te voeren;
  • één helder en transparant toezichtkader te maken voor privacy op basis van de huidige wet- en regelgeving en richtlijnen en protocollen van professionals;
  • één toezichthouder te benoemen, in plaats van het toezicht te spreiden over drie, waarbij de mogelijkheden voor handhaving worden versterkt;
  • een gelijke certificering voor alle arbodienstverleners als alternatief voor het huidige wettelijke certificaat dat nu door een deel van de arbodienstverleners wordt gehanteerd. OVAL ontwikkelt hiervoor een voorstel.

 

Bron: OVAL

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee