Terugdringen gehoorverlies in de bouwnijverheid

Publicatiedatum: 24 december 2013 09:11
Het NOS-Journaal meldde begin december dat lawaaigehoorverlies in de bouw koploper is in de beroepsziektenregistratie. Van alle gevallen van lawaaigehoorverlies wordt meer dan 90% vanuit de sector bouw gemeld.

De verklaring voor deze conclusie is simpel. De bouw voldoet, als een van de weinige sectoren, aan de wettelijke eis om het gehoor iedere vier jaar te onderzoeken in geval van blootstelling aan lawaai. Daarnaast kunnen bedrijfsartsen in de bouw op een veel eenvoudiger wijze beroepsziekten melden, dan dat ze dat voor andere sectoren doen. 

Oplossingen

Wat kunnen werkgevers en werknemers in de bouw doen om gehoorverlies terug te dringen? Hieronder zetten we een aantal praktische oplossingen voor u op een rij:

- Zet een Gehoorbeschermingsprgramma op en evalueer dit jaarlijks;
- Benut mogelijkheden om lawaaibronnen te omkasten of om werknemers van lawaai weg te houden;
- Laat machinisten ramen en deuren dichthouden als er dichtbij hoge lawaainiveau's voorkomen, zoals fresen of aftrillen van staalwerk;
- Zet machines die niet worden gebruikt uit;
- Verspreid informatie over lawaainiveau's van vaak voorkomende werkzaamheden;
- Informeer vanaf welke afstand van deze werkzaamheden er zonder gehoorbescherming kan worden gewerkt;
- Bevorder deelname aan PAGO waarbij het gehoor periodiek wordt onderzocht;
- Bespreek de uitkomst van dit gehooronderzoek tegen de achtergrond van de discipline om consequent gehoorbescherming te gebruiken;
- Onderzoek belemmeringen om gehoorbescherming te gebruiken en zoek samen naar oplossingen voor deze belemmeringen.

 

Door Cees Everaert, bedrijfsarts/bouwarts Arbo Unie.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee