Top 5 HR-prioriteiten

Publicatiedatum: 23 september 2013 13:27
Voor HR heeft het thema opleiding en ontwikkeling nog altijd de hoogste prioriteit, dit jaar en ook de komende twee jaar.

Bij het management gaat de meeste aandacht uit naar kostenreductie, maar daar verwacht men dat in 2015 kwalititeitsverbetering bovenaan komt te staan. Dit blijkt uit het deze week verschenen onderzoeksrapport 'Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement' van Berenschot in samenwerking met HR Strategie.

Opvallend is dat duurzaam personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid) een thema is waarvan het belang naar verwachting in 2015 aanzienlijk zal toenemen: van een zesde plaats op de HR-agenda in 2013 naar de tweede plaats in 2015. Kanttekening is echter dat al in 2011 de verwachting was dat dit thema in prioriteit zou toenemen.

Top 5 HR-prioriteiten 2013
1. Opleiding en ontwikkeling 47%
2. Formatie en personeelsplanning 42%
3. Flexibilisering personeelsbestand 35%  
4. Arbo en ziekteverzuim 33%

5. Opstellen HR-strategie

30%
Verwachting top 5 HR-prioriteiten 2015
1. Opleiding en ontwikkeling 47%
2. Duurzaam personeelsbeleid 45%
3. Formatie en personeelsplanning 36%
4. Flexibilisering personeelsbestand 36%

5. Management development

32%

Management- versus HR-prioriteiten

Van de respondenten uit het onderzoek geeft 61% aan dat de belangrijkste managementprioriteit voor dit jaar kostenreductie is, gevolgd door kwaliteitsverbetering (54%) en ontwikkeling van producten en diensten (45%). Opvallend daarbij is wel dat kostenreductie als prioriteit sterk daalt voor 2015: van de eerste naar de vijfde plaats van managementprioriteiten. Reorganisaties hebben momenteel voor het management een hogere prioriteit dan men twee jaar geleden had verwacht. Pas in 2015 zal dit - naar verwachting - in belang afnemen: van 15% nu naar 6%.

 

Bron: HR Praktijk

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee