Vroegtijdige behandeling depressie bespaart samenleving 436 miljoen

Publicatiedatum: 16 juli 2013 17:22
Een snelle en goede behandeling van mensen met een depressie kan naar schatting tot 436 miljoen euro opleveren door een hogere arbeidsproductiviteit van werknemers. Dat is naar voren gekomen uit een onderzoek van GGZ Nederland naar het economische rendement van geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een depressie.

Depressie is een ziekte met grote consequenties voor patiënten en hun omgeving en leidt tot veel uitval op het werk. Tevens zijn werknemers die last hebben van een depressie minder arbeidsproductief. Met een ziektelast van 8,2 procent leidt depressie tot meer verzuim en hogere kosten voor werkgevers dan hart- en vaatziekten of kanker. De kosten voor de behandeling van depressie zijn daarentegen relatief laag: ongeveer 1 procent van het beschikbare budget in de gezondheidszorg (966 miljoen op 93 miljard euro) gaat op aan de behandeling van deze volksziekte.

De onderzoekers verwachten dat een vroegtijdige opsporing en behandeling van depressie nog meer financiële voordelen kan opleveren. Mensen zonder depressie hebben bijvoorbeeld minder kans op hart- en vaatziekten.

Artikel GGZ Nederland

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee