Weblog Juni 2015

‘Stop meer energie in preventie’

Wim SchimmelIedereen vindt preventie belangrijk. Toch blijft het in de bedrijfsgezondheidszorg nog te vaak bij goede bedoelingen. De praktijk leert dat werknemers en werkgevers hier niet vanzelf uitkomen, uitzonderingen daargelaten. Er is sprake van een patstelling die je maar op één manier kunt doorbreken: preventie toevoegen in het wettelijke basiscontract.

Eind mei was de ‘Toekomst van de arbeidsgelateerde zorg’ onderwerp van gesprek tijdens de commissievergadering van de Tweede Kamer met minister Asscher. Belangrijke uitkomst is dat er volop draagvlak is voor maatregelen zoals het basiscontract. Lijkt mij goed en verstandig. Maar laten we deze kans dan meteen aangrijpen om een stap verder te gaan. Laten we nu doorpakken.

Preventieve maatregelen dragen bij aan leven lang optimaal werken. Daar is iedereen het wel over eens. Toch ontbreken in het voorstel van minister Asscher concrete acties qua duurzame inzetbaarheid. Kamerbreed is dan ook de oproep gedaan meer energie te stoppen in preventie, en dan met een meer verplichtend karakter. Dat is nodig, omdat we anders ook steeds blijven hangen bij de vraag: wie gaat die preventieve maatregelen dan betalen?

Werkgevers blijken vaak huiverig om te investeren in een werknemer die straks weer ergens anders werkt. Best begrijpelijk, als je kijkt naar de langere periode waarop dergelijke investeringen renderen. Maar het zorgt tegelijkertijd voor een patstelling. Als je die niet doorbreekt, komen echte investeringen in gezondheid op het werk moeilijk van de grond. Door preventie vast te leggen in het basiscontract, doorbreek je het kip-ei verhaal. Als iedereen investeert, heeft iedereen er baat bij.

Ondertussen zijn er volop goede initiatieven om werknemers te stimuleren aan hun vitaliteit te werken. Op een moderne en doeltreffende manier. Denk aan polsbandjes (‘wearables’) die je stappen en hartslag bijhouden. Waarbij je met een vitaliteitscoach je eigen doelen bepaalt en wordt gestimuleerd om haalbare doelen te stellen. Bij teams die wij begeleiden, is op die manier binnen acht weken de mate van beweging met 40% verbeterd.

Het zou de minister sieren als hij gehoor geeft aan de wens van de Kamer en nog een stap verder gaat in maatregelen die nodig zijn voor een leven lang optimaal werken. Dus voeg preventie toe in het basiscontract. Wordt iedereen beter van.

Wim Schimmel
CEO Arbo Unie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee