Weblog Maart 2016

Preventie: zonder de juiste cultuur wordt het niks

Wim Schimmel 2014Preventie is géén HR-instrument. Echte preventie komt van binnen uit. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is vooral succesvol als het onderdeel is van de bedrijfscultuur en wordt gedragen door de top van de organisatie.

Hoe belangrijk vind ik het dat een werkplek zo is ingericht dat iedere medewerker veilig en plezierig kan werken? Heb ik oog voor mijn mensen als er op het werk of thuis problemen zijn? In hoeverre stimuleer ik talentontwikkeling tijdens de hele loopbaan? Dit soort vragen zou iedere manager zichzelf moeten stellen. Zeker nu ook de Tweede Kamer bij de behandeling van de nieuwe Arbowet hamert op meer aandacht voor preventie. De wet maakt het medewerkers bijvoorbeeld mogelijk om toegang te hebben tot een preventief arbeidsomstandighedenspreekuur. Meerdere politieke partijen stellen voor om het spreekuur ook open te stellen voor zelfstandigen en flexwerkers. Een suggestie die ik van harte onderschrijf natuurlijk.

Preventie begint te leven in politieke kringen en dat sluit aan bij het snel veranderende landschap van onze arbeidsmarkt. Met het spreekuur krijgen werkgevers en werknemers een extra instrument aangereikt. Hiermee zijn meteen ook de twee partijen genoemd die écht aan zet zijn. Volgens recent onderzoek van Factor Vijf onder ruim 4.000 (HR-)directeuren vindt slechts 44% dat hun medewerkers duurzaam inzetbaar is. Schrikbarend weinig. Er is dus werk aan de winkel. Voor werknemers: zij staan voor de uitdaging om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Maar ook werkgevers hebben een sleutelrol. Zij kunnen bewustzijn stimuleren en volop ondersteuning bieden.  

Precies daar gaat het nog te vaak mis, omdat er geen cultuur is waarbij preventie en duurzame inzetbaarheid intrinsiek gedragen waarden zijn. Die cultuur begint aan de top, bij werkgevers, bij het management. Mensen die aan de top zitten vergeten soms dat niet iedereen hetzelfde is. En gaan vervolgens hun eigen competenties, hun eigen drive en energie als norm stellen voor iedereen in het bedrijf. Zo ondermijnen ze hun organisatie door talenten uit te hollen en hen niet over langere tijd in hun kracht te zetten.

Een arbeidsomstandighedenspreekuur gaat dit probleem helaas niet oplossen. Daarom toch nog één keer die gewetensvragen. Vind ik veiligheid en gezondheid echt van belang? Of gaat het mij toch eerst en vooral om productie en prestatie? Als u werkelijk aan duurzame inzetbaarheid van uw mensen hecht, is de kans groot dat u al lang een arbeidsomstandighedenspreekuur heeft ingesteld. Niet omdat het moet, maar omdat het bij uw organisatiecultuur past gericht op een leven lang optimaal werken. En dat wens ik iedereen in Nederland toe.


Wim Schimmel
CEO Arbo Unie 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee