Weblog Mei 2015

‘Maak werkenden regisseur van hun inzetbaarheid’

Wim SchimmelHet is hoog tijd dat we echt iets gaan doen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. Ontwikkelingen als de flexibilisering van de arbeidsmarkt en vergrijzing, maken het noodzakelijk dat werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan met nieuwe manieren om gezond en met plezier aan het werk te blijven. Helaas komen de echte acties maar moeizaam op gang.

Er wordt wel over gepraat in organisaties, en iedereen die je erover spreekt beaamt dat het belangrijk is. Maar uiteindelijk blijft het nog te vaak bij goede bedoelingen. Zo was ik onlangs op bezoek bij een organisatie die alle medewerkers een preventief medisch onderzoek wilde aanbieden, maar vreemd genoeg niet de intentie had om ook met de resultaten aan de slag te gaan. Terwijl het daar nu net om draait. Waarom is het zo moeilijk om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid?

Een belangrijk struikelblok, is dat werkgevers huiverig zijn om te investeren in iemand die vervolgens kan overstappen naar een ander bedrijf. Met andere woorden, er is onzekerheid of de kosten en opbrengsten van inzetbaarheid wel goed verdeeld worden onder werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds.

Een goede suggestie om deze onzekerheid weg te nemen, heb ik gegeven tijdens de presentatie van het rapport ‘Doorwerken en Gezondheid’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in april: geef alle werknemers eens in de paar jaar recht op een inzetbaarheidscan. Zo’n scan bestaat uit een gesprek met een professional over de vraag: hoe kan ik de komende jaren lekker blijven werken op een manier die goed bij mijn leven past?

Het gaat erom dat je mensen zelf laat nadenken over de lange termijn van hun eigen loopbaan. Kan ik langer fit blijven door naast mijn functie op de werkvloer een aantal uren op kantoor te gaan werken? Moet ik oppassen voor overgewicht of stress? Investeer ik in meer beweging om langer vitaal te blijven?

Om te zorgen dat het niet bij woorden blijft, zou je die scan moeten koppelen aan een budget, waarmee de werknemer investeringen kan doen in zijn eigen inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door tijdelijk een coach te raadplegen, of een cursus te doen waardoor hij geschikt wordt voor een functie die fysiek minder zwaar belastend is. De kosten van zo’n scan en budget zijn beperkt, we praten over enkele honderden euro’s per persoon op jaarbasis. Terwijl je hiermee drie belangrijke effecten bereikt.

Ten eerste stimuleer je mensen om gedurende hun hele loopbaan na te denken over hun inzetbaarheid. Ten tweede geef je medewerkers handvatten om hierin zelf de regie te nemen. Ten derde geef je werkgevers de zekerheid dat aandacht voor inzetbaarheid een collectieve investering is, waar de BV Nederland sterker van wordt. Het zou mooi zijn als de wetgever en sociale partners werk maken van deze kans om het werken aan duurzame inzetbaarheid een structureel karakter te geven.

 

Wim Schimmel
CEO Arbo Unie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee