Bestuur

Van de stichting Arbo Unie Nederland tot en met het management team, we werken allemaal aan het Optimaal Werken en het terugbrengen van verzuim op een efficiënte en doelmatige wijze.

Het bestuur van Arbo Unie is als volgt opgebouwd:

Stichting Arbo Unie Nederland

Mevrouw mr. W. Sorgdrager, voorzitter
De heer dr R.L. Vreeman, secretaris
Mevrouw M.R. Milz, penningmeester

De enige aandeelhouder van Arbo Unie B.V. en heeft als taken:

  • Het waarborgen van de onafhankelijkheid van Arbo Unie;
  • Het inzetten van uit dividend verkregen fondsen voor doelen die bijdragen aan de verbetering van arbeidsomstandigheden in de ruimste zin.

Raad van Commissarissen

De heer E.A.R.J. Lohman (1947), voorzitter,
Oud-voorzitter Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud te 
Nijmegen

De heer W.A.W. Wolfs (1962)
Partner HVK Financial Advisory & Investment Services in Amsterdam

De heer prof.dr. W. van Mechelen (1952)
Hoogleraar Sociale Geneeskunde, VU Medisch Centrum

Mevrouw mr. C.M. Benninga (1962)
Directeur en coach bij Bureau Benninga

Raad van Bestuur

Mevrouw drs. L. van Breugel, COO

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee