Branches

Arbo Unie is actief in elke branche. Van de zorg tot de overheid. Van bouw tot de chemische industrie. Arbo Unie heeft de kennis in huis om ook in de branche van jouw organisatie de beste oplossingen te bieden.

Onderwijs

Arbo Unie is marktleider binnen het onderwijs. Dat schept een band. Dat schept verplichtingen. Het is voor ons van belang dat wij de kwaliteit en expertise bieden waar onze onderwijsklanten behoefte aan hebben. Kwaliteit, zorg, kennis van jouw omstandigheden. Arbo Unie adviseert en implementeert haar oplossingen op het gebied van: gezondheidsmanagement, leeftijdsbeleid, integraalpersoneelsbeleid en sociale veiligheid.

Zorg

De gezondheidszorg is in toenemende mate onderhevig aan prikkels van de markt en de klant krijgt hier steeds meer invloed op. Arbo Unie brengt haar kennis en kunde in praktijk voor Academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, Ambulance zorg, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, Verpleeg en verzorgingshuizen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Overheid

Arbo Unie is jouw gesprekspartner voor vraagstukken rond preventie van verzuim en vergroting van de inzetbaarheid en productiviteit van jouw medewerkers. In de sector Openbaar Bestuur zijn ruim een half miljoen ambtenaren werkzaam in zeer uiteenlopende diensten en bedrijven.
Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats in een kantooromgeving, maar er zijn ook veel werkenden in buitendiensten, magazijnen en werkplaatsen. Arbo Unie bedient meerdere overheidsinstellingen door het gehele land vanuit haar landelijk dekkend netwerk. Zowel Centrale overheid, veiligheidsregio’s, gemeenten, sociale werkplaatsen, de politie en brandweer.

Industrie

Vergrijzing, RSI en onregelmatige werktijden zijn arbeidsrisico's in de industrie. Arbo Unie heeft jarenlange ervaring in deze sector. Met duidelijk advies, keuringen en preventief medisch onderzoek is Arbo Unie een vertrouwde partner binnen de branche. Werken in de industrie betekent werken met gevaarlijke stoffen, werken in gevaarlijke omstandigheden en werken onder zware omstandigheden. Werknemers in de industriële sector verrichten vaak lange tijd achter elkaar dezelfde handelingen. Belangrijke thema's zijn RSI en vergrijzing. Arbo Unie biedt hiervoor concrete en passende oplossingen die aansluiten bij de uitdagingen en de problematiek in deze branche om hiermee het verzuim terug te brengen en iedereen optimaal, en veilig aan de slag te laten gaan.

Bouw

In toenemende mate wordt binnen de bouwnijverheid aandacht besteed aan het voorkomen van verzuim bij medewerkers. In de bouw wordt vooral veel aandacht besteed aan het voorkomen van uitval van medewerkers. Bekende risicofactoren in de bouw, zoals fysieke belasting en werkstress, worden steeds beter in kaart gebracht en waar mogelijk aangepakt. Of het nou gaat om de grootschalige bouw of om de hout, timmer en meubel industrie door onze samenwerking met de stichting Arbouw en onze ervaring binnen de branche weten we wat er speelt en heeft Arbo Unie op bovenstaande thema’s de juiste antwoorden en de juiste diensten om dit op te vangen en uit te voeren.

Transport

Bij Arbo Unie weten we waarover we praten als het over transport gaat, dat blijkt wel uit de jarenlange samenwerking brancheorganisaties. Openbaar vervoer, taxivervoer, vervoer over de weg en per spoor vormen onder andere de branche transport. In deze sector zijn 450.000 werknemers werkzaam. Arbo Unie biedt meerdere keuringen aan gericht op deze sector. Zo houden we iedereen gekeurd aan de slag en veilig op de weg. Of het nu gaat om taxivervoer, openbaar vervoer, vervoer over de weg of vervoer over het spoor. Arbo Unie biedt de juiste toepassing en weet dit ook te implementeren of het nu gaat om een CBR keuring of een functiegerichte keuring of om het vitaliteitbeleid binnen jouw organisatie.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee