Vragen voor de start

Wat is het programma Polshoogte?

Het programma Polshoogte is een integraal Vitaliteitsprogramma, dat bestaat uit nieuwe technologie (fitheidsbandjes met ondersteunende apps), teamdynamiek bij groepssessies en de persoonlijke benadering tijdens individuele coachmomenten.

Voor wie is Polshoogte bedoeld?

Polshoogte is bedoeld voor alle medewerkers die actief aan de slag willen met hun vitaliteit en inzetbaarheid.

Hoeveel tijd kost het programma?

Het programma duurt drie maanden waarin vier groepssessies en vijf individuele coachafspraken plaatsvinden.

Wie levert dit product?

Arbo Unie, in samenwerking met onze dochter Fysergo.

Waaruit bestaat de programma aanpak?

Een fitheidsbandje, twee apps (Fitbit en Wellmo), vier groepssessies en vijf individuele coachafspraken.

Wat levert Polshoogte op?

De eerste resultaten laten zien dat deelnemers van Polshoogte 60% meer gaan bewegen na de start van het programma en zich 3 maanden na de start 10% vitaler voelen.

Hoe zit het met privacy?

Je data kan ingezien worden door je persoonlijke coach via de applicatie Wellmo. De data die in je Fitbit app wordt opgeslagen kun jij alleen zien.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het verwerken van gezondheidsgegevens van hun werknemers via ‘wearables’ of fitheidsarmbandjes door werkgevers niet is toegestaan. Een uitgangspunt dat Arbo Unie onderschrijft en vanzelfsprekend borgt in haar dienstverlening. Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 21) zijn we als onafhankelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg gemachtigd om gezondheidsgegevens te verwerken. In de privacyverklaring behorend bij Polshoogte zijn we transparant over de wijze waarop we deze gegevens verwerken.

Wil je meer informatie? Bekijk de privacy statements van Arbo Unie, Wellmo en Fitbit of stel je vraag via .

Waar kan ik meer informatie vinden over het programma?

Op onze website vind je meer informatie over het programma van Polshoogte.

Polshoogte banner 224

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee