Vragen over het programma

Wat is het programma Goed Bezig?

Goed Bezig geeft inzicht in wat er in het team speelt en verhoogt het probleemoplossend vermogen. Elk team doorloopt het programma in tien weken. Het programma bestaat op hoofdlijnen uit de volgende elementen:

Wat levert Goed Bezig op?

Teams die goed presteren zijn zelfbewust en kunnen flexibel inspelen op veranderingen. Reflectie is daarbij een wezenlijk onderdeel. Ben je zelf goed bezig? Is je team op de juiste manier aan de slag? Goed Bezig verheldert wat er onder de oppervlakte leeft en maakt de weg vrij om met het team in actie te komen. Concreet zorgt dit dat je samen groeit en ontwikkelt:

Voor wie is Goed Bezig bedoeld?

Goed Bezig is bedoeld voor alle teams die structureel samenwerken én hun prestaties willen verhogen. Teams die goed presteren zijn zelfbewust en kunnen flexibel inspelen op veranderingen. Reflectie is daarbij een wezenlijk onderdeel. Ben je zelf goed bezig? Is je team op de juiste manier aan de slag? Goed Bezig verheldert wat er onder de oppervlakte leeft en maakt de weg vrij om met het team in actie te komen.

Wat is de looptijd van het programma?

Het gehele programma duurt 10 weken. Het programma start met een kick-off bijeenkomst voor alle leidinggevenden. Daarna gaat jouw team elke dag aan de slag in de app, krijgen jullie (team) opdrachten en zijn er vier teambijeenkomsten, met een aansluitende sparringessie voor jou als leidinggevende.

Wie levert dit product?

Goed Bezig is een product van Arbo Unie, in samenwerking met dochteronderneming Fysergo.

Hoe zit het met privacy?

Bij Arbo Unie vinden we het belangrijk om zorgvuldig met de data van organisatie en medewerkers om te gaan. Zo is dit bij Goed Bezig geregeld:

Is het mogelijk om maatwerk te bieden met het programma?

Het Goed Bezig programma is zorgvuldig samengesteld zodat het past bij een breed type organisaties en teams. Voor aanvang van Goed Bezig bespreken we of het programma voldoende aansluit bij jullie organisatie en organisatiedoelen. Als hieruit blijkt dat er maatwerk nodig is zullen we hierover het gesprek aangaan.

Waar kan ik meer informatie vinden over het programma?

In kick-off met de leidinggevenden wordt stilgestaan bij de programmaopzet en is er ruimte tot het stellen van vragen. Voor algemene informatie over het programma kun je terecht op onze website: arbounie.nl/goedbezig

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie over de invulling van het programma?

De inhoud van het programma wordt altijd afgestemd met de projectleider van Goed Bezig van jullie organisatie. Daarnaast is er altijd een consultant gekoppeld aan jouw team. Mocht je meer vragen hebben neem dan contact op met hem/haar.

Header Goed Bezig 224

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee