Richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens

Zorgvuldig omgaan met regels en richtlijnen voor het vastleggen en gebruiken van persoonlijke gegevens van werknemers, zoals verwoord in ons privacyreglement, staat bij Arbo Unie voorop. Het vertrouwen van werknemers en werkgevers is essentieel als het om onze dienstverlening gaat.

Aanleiding

Het is in onze branche tot nu toe gangbaar dat werkgevers bij het aangaan van een contract met een arbodienst gegevens van alle werknemers (zieke en niet-zieke werknemers), met vermelding van het Burgerservicenummer (BSN), uitwisselen vanuit hun personeelssysteem. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2016 onze branche erop geattendeerd dat het op voorhand doorgeven van gegevens van werknemers die niet onder behandeling zijn, inclusief BSN en naw-gegevens, niet conform de privacywetgeving is.

Afstemming branche en AP

Om die reden gaan we onze werkwijze voor het omgaan met persoonsgegevens dit jaar aanpassen.
Dit betekent dat we de protocollen en richtlijnen voor verwerking van persoonsgegevens op een nader te bepalen datum gaan wijzigen. Dat doen we in nauw overleg met alle betrokkenen. Via onze branchevereniging OVAL wordt nauw overleg gevoerd met de AP over de juiste interpretatie van de wetgeving en het gezamenlijk bepalen van een collectieve implementatiedatum. Dit laatste is van belang met het oog op de betrokkenheid van zowel werkgevers, leveranciers van HR-systemen als arbodiensten. De verwachting is dat de komende weken meer duidelijkheid volgt over een haalbare termijn.

Vragen?

Voor vragen over dit onderwerp, kun je contact opnemen met je accountverantwoordelijke bij Arbo Unie. We staan je graag te woord. 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee