Basiscontract borgt kwaliteit

Er komt een basiscontract in de bedrijfsgezondheidszorg. Het kabinet is eind juni akkoord gegaan met een wetswijziging die dit voorschrijft. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van Arbo Unie en de andere leden van de branchevereniging OVAL in vervulling: namelijk dat het basisniveau voor de kwaliteit van de dienstverlening officieel wordt vastgelegd voor alle dienstverleners in onze markt. Dus niet alleen voor gecertificeerde dienstverleners zoals Arbo Unie. Dat is winst voor alle werkenden in Nederland, die na de behandeling van het wetsvoorstel kunnen rekenen op uniforme kwaliteit. De volgende stap is nu zorgen dat er meer aandacht komt voor preventie.

basiscontract

De contracten die Arbo Unie met haar klanten sluit voor de bedrijfsgezondheidszorg, voldoen ruimschoots aan de eisen die straks aan het basiscontract worden gesteld. Zo moet het basiscontract garanties geven over de professionaliteit van de arbodienstverlening en een toelichting bevatten op de klachtenregeling. Nieuw in de voorgenomen wetgeving is daarnaast dat werknemers die het niet eens zijn met het ingezette re-integratietraject, een second opinion kunnen aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Ook die mogelijkheid biedt Arbo Unie al standaard.

Iedereen toegang tot de bedrijfsarts

In het basiscontract wil het kabinet vastgelegd hebben dat werkgevers hun medewerkers in elk geval deskundige begeleiding bij ziekte bieden, hun RI&E laten toetsen, de verplichte (aanstellings)keuringen laten verrichten en periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden. Daar komt de vrije toegang tot de bedrijfsarts ook bij. Dat betekent dat elke werknemer naar de bedrijfsarts kan, ook zonder dat er sprake is van verzuim. Arbo Unie biedt die vrije toegang nu al met de Videochat Werk en Gezondheid, een gratis dienst voor alle werkenden in Nederland. Daarnaast bieden we ook het arbeidsomstandigheden spreekuur bij onze klanten. Dit vergroot ook de kans om beroepsziekten sneller te kunnen signaleren.

Inzetbaarheid

Als gecertificeerde dienstverlener is Arbo Unie een groot voorstander van het basiscontract. Daarmee borgen we een gezond niveau voor arbodienstverlening voor alle werkenden in Nederland. Een mooie stap. We kijken uit naar de logische vervolgstap om ook een concrete aanpak voor duurzame inzetbaarheid op dezelfde manier te borgen.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee