Beste motivatie komt van binnen

Hoe komt het toch dat hard werken bij de één stress oplevert terwijl de ander zich er fluitend doorheen slaat? Meer dan een kwestie van karakter lijkt dat een kwestie van drijfveren te zijn. Hoe meer die drijfveren van binnenuit komen, hoe kleiner het risico op stressklachten. Hoe kunt u als werkgever bijdragen aan het verschil tussen willen en moeten?

Beste motivatie komtWaarom doen mensen hun werk? Vaak spelen externe factoren een belangrijke rol. Ze doen het bijvoorbeeld vooral voor het geld, om hun klanten tevreden te houden, uit angst voor een slechte beoordeling, omdat ze willen dat hun leidinggevende hen opmerkt en schouderklopjes geeft. Of omdat hun werk ze status geeft. Allemaal legitieme drijfveren, maar het zijn niet de drijfveren die mensen het meeste energie geven. Die komen meer van binnen: interesse in het onderwerp waar je je mee bezighoudt, passie en energieplezier in je werk, de persoonlijke overtuiging dat wat je doet zinvol is.

Motivatie is te beïnvloeden

Motivatie is geen vaststaand gegeven, maar wordt mede bepaald door de omstandigheden. Mensen kunnen hun werk heel leuk vinden, maar toch passie verliezen als ze het gevoel hebben dat ze te weinig autonomie krijgen. Op zo’n moment verdringt de extrinsieke motivatie de intrinsieke en zakt het energieniveau. Als werkgever heeft u daar invloed op. Bijvoorbeeld door te zorgen dat uw medewerkers zich herkennen in de doelen die uw organisatie nastreeft. Door ruimte te geven voor kritische vragen en medewerkers inspraak te geven.

Anders leidinggeven

Door aandacht te schenken aan de competenties van medewerkers. Ook de manier van leidinggeven is van belang. Mensen voelen zich bijvoorbeeld gesterkt in hun autonomie als ze zelf verantwoordelijkheid krijgen en daar ook op aangesproken worden. En als ze worden aangemoedigd om zelf initiatieven te nemen en andere aanpakken uit te proberen. Dat heeft een heilzamer en duurzamer effect op de inzet en mentale veerkracht van medewerkers dan een hoger salaris of de druk opvoeren.

Meer weten?

Arbo Unie verzorgt trainingen voor leidinggevenden over de verschillende vormen van motivatie en hoe die te beïnvloeden zijn. Vol interessante voorbeelden, oefeningen en handige tips. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Mieke Govers via Mieke.govers@arbounie.nl of tel 06 5250 2016.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee