Dubbele expertise Arbo Legal loont bij loonsancties

Het aantal loonsancties dat het UWV oplegt aan werkgevers, is fors toegenomen. Vorig jaar kwam 19% van de re-integratieverslagen niet door de toetsing van het UWV, in 2011 was dat nog 15%. Reden om te zorgen dat uw verzuimbegeleiding goed op orde is. Krijgt u desondanks loonsancties opgelegd waar u het niet mee eens bent, schakel dan een arts of consultant van Arbo Legal in. Die heeft naast de medische ook de juridische expertise in huis om uw zaak te behartigen.

Arbo LegalAls een werknemer ziek is, spant u zich als werkgever samen met die medewerker in voor een spoedige werkhervatting. Wat kan een werknemer nog wel en wat niet, en wat kunt u daarvoor als werkgever bieden? Wat is passend werk? Wanneer spant u zich voldoende in? En wat doet u als de werknemer niet voldoende meewerkt? Met name over deze zaken kan het UWV met u van mening verschillen. En besluiten u loonsancties op te leggen. Wilt u dat aanvechten, dan staat u sterker met Arbo Legal.

Wat is de rol van Arbo Legal?

Arbo Legal ondersteunt werkgevers bij verweer tegen loonsanctie van het UWV. We treden op in de hoorzitting, bijvoorbeeld als arts-gemachtigde die het medische dossier analyseert en u helpt uw kant van het verhaal voor het voetlicht te brengen. Arbo Legal bestaat naast artsen en juristen ook uit arbeidsdeskundigen, die precies weten welke werkzaamheden passend zijn bij uiteenlopende arbeidsbeperkingen. Uw standpunt kunnen zij daarin toelichten en onderbouwen. Leidt de hoorzitting niet tot de gewenste uitkomst, dan kunnen wij u ondersteunen in uw beroep bij de bestuursrechter. Het grote voordeel is, dat we medisch én juridisch onderlegd zijn en dus over beide expertises beschikken die in zaken over loonsancties onmisbaar zijn. Daarmee verhoogt u uw kansen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Arbo Legal via telefoonnummer (030) 7107000.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee