Een veilig gevoel bij toenemende agressie?

Mensen worden mondiger. Stellen hogere eisen. En accepteren vaak geen nee meer als antwoord. Die ervaring hebben vooral medewerkers in organisaties met publieke taken, die veel contact hebben met huurders, cliënten, burgers. Zij merken dat assertiviteit makkelijk omslaat in agressie. Schreeuwen, dreigen en fysiek geweld, maar soms ook subtielere vormen. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Kom op 14 of 21 november naar de Arbo Unie netwerkbijeenkomsten over sociale veiligheid tijdens het werk.

GemeenteloketTijdens de bijeenkomst bieden Marga Waldekker en Edo Houwing, beide arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie, een interactief programma. Hierin komt aan de orde waar u als organisatie mee te maken heeft als het gaat om sociale veiligheid. Wat kunt u doen om bedreigende situaties voor medewerkers zo veel mogelijk uit te bannen? En als ze zich toch voordoen, hoe zorgt u dat medewerkers zich serieus genomen voelen en optimaal inzetbaar blijven? Daarbij komt ook aan de orde hoe Arbo Unie u hierin kan bijstaan.

Voorkom leed en schadeclaims

Wij kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een effectief beleid op het gebied van sociale veiligheid. Met een zorgvuldige aanpak, degelijke voorbereiding en goede begeleiding valt veel leed te besparen. Dat is belangrijk genoeg. Maar er is ook een juridische noodzaak, gezien het toenemend aantal schadeclaims van werknemers aan hun werkgever en de bijzondere aandacht die de arbeidsinspectie al jaren aan de dag legt voor agressie, geweld en ongewenst gedrag. Sociale veiligheid draagt tot slot bij aan motivatie en inzetbaarheid van werknemers. Alle rede dus om de bijeenkomst bij te wonen.

Meld u aan

Kijk voor meer info over de bijeenkomst over sociale veiligheid op
arbounie/nieuws.

Aanmelden
Vermeld daarin uw naam en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent; naam en e-mailadres van uw introducé (indien van toepassing) en de datum en plaats van uw keuze.

Bent u verhinderd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw Edo Houwing  of Anita Koops   

-----------------------------------------------------------------------------
Nationaal Arbo Congres - 19 november - Jaarbeurs Utrecht

Anita Koops, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie en spreker tijdens dit congres, vertelt wat je kunt doen om arbeidsbelasting door intimidatie en agressie te voorkomen. Wat betekent dit voor uw dagelijkse praktijk? En welke hulpmiddelen zet u in om de juiste ondersteuning te geven?
 Aanmelden

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee