Gevaarlijke stoffen onder controle?

In 30% van de bedrijven in Nederland wordt regelmatig met gevaarlijke stoffen gewerkt. De risico’s zijn aanzienlijk: naar schatting zijn zo’n 1900 sterfgevallen en 17.000 nieuwe beroepszieken per jaar het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Dit jaar heeft de Inspectie SZW veilig werken met gevaarlijke stoffen hoog op de agenda staan. Zorg dat u de toets der kritiek kunt doorstaan. Niet voor de inspectie, maar vooral voor uw organisatie en medewerkers.

Gevaarlijke stoffen“Werkgevers willen dat hun mensen gezond en veilig hun pensioen halen”, zegt Henri Heussen, arbeidshygiënist/toxicoloog bij Arbo Unie. “Toch is niet iedereen zich altijd bewust van de risico’s binnen het bedrijf. En in kaart brengen hoe hoog de blootstelling  van medewerkers aan gevaarlijke stoffen is, kan ingewikkeld zijn. Er zijn duizenden gevaarlijke stoffen, en voor elke stof die in je bedrijf voorkomt, moet je een risicoanalyse maken.”

Elke preventie-euro dubbel terugverdiend

De Inspectie SZW zet dit jaar breed in op bedrijven in de asbestsanering, aardolie, chemie, farmacie, kunststof- en rubberindustrie, metaal en zorg en welzijn. En kan boetes opleggen waar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet zijn beoordeeld. Heussen: “Maar los daarvan: uit onderzoek blijkt dat elke euro die je in preventie investeert twee tot drie keer terugverdient. Bijvoorbeeld door minder ziekteverzuim, minder ongevallen en het voorkomen van imagoschade.”

Arbo Unie biedt helpende hand

De digitale Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen van de Inspectie SZW maakt het organisaties al gemakkelijker om te beoordelen of hun werknemers veilig en gezond werken. Arbo Unie heeft samen met TNO en Ernst & Young bovendien tools zoals de Stoffenmanager ontwikkeld, die weer behulpzaam zijn bij het invullen van de Zelfinspectie. Arbo Unie kan verder metingen uitvoeren, voorlichting geven en bedrijven coachen en adviseren bij het terugdringen van de risico’s volgens een stappenplan.  Onze bedrijfsartsen kunnen uw medewerkers daarnaast periodiek medisch onderzoeken, en natuurlijk ingrijpen wanneer iemand toch iets oploopt.

Meer weten?

Het volledige jaarplan van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u hier.

Meer weten over wat Arbo Unie voor u kan betekenen als uw bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen? Neem contact op met Henri Heussen via henri.heussen@arbounie.nl of via telefoonnummer 088 27 26 025.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee