Klaar voor de BeZaVa?

De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters gaan zich nu echt aftekenen. Sinds 1 januari krijgen werkgevers namelijk ook de ziektewetuitkeringen doorbelast van tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan. Met terugwerkende kracht: de premies voor 2014 zijn namelijk gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in 2012. De kosten kunnen oplopen tot meer dan € 200.000,- per dossier. Hoe voorkomt u dat?

BeZaVa er klaar voorBij Arbo Unie merken we dat werkgevers veel vragen hebben over de BeZaVa.
Gelden de regels ook bij een 0-urencontract, bijvoorbeeld? Het antwoord is ja. Of: ‘Wij hebben een opleidingsbedrijf, hoe zit het daarmee?’ Jongeren die zo’n leer-werktraject volgen, hebben meestal een arbeidscontract en vallen dus onder de nieuwe wet. Uitzendkrachten vallen juist weer onder de verantwoordelijkheid van de uitzendorganisatie.

Buiten de regeling

Wie ziek is door orgaandonatie of zwangerschap valt buiten de regeling. Net als (ex-)medewerkers met recht op een no-riskpolis. Als iemand twee maanden in dienst is, mag u vragen of hij/zij onder de no-riskpolis valt. Doe dit standaard, om onnodige doorbelasting van premies te voorkomen.  

28 dagen

Als een tijdelijke medewerker zich binnen 28 kalenderdagen na uitdiensttreding ziek meldt, worden de ziektewetuitkeringen aan u doorbelast. Tenzij er al WW is toegekend. Stimuleer medewerkers daarom zo snel mogelijk hun WW-aanvraag in te dienen.

Arbo Unie ondersteunt

De wetswijziging vraagt om aanpassingen in arbeidsovereenkomsten en het verzuimprotocol. Neem hierin op wat u verwacht van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan: bijvoorbeeld dat ze meewerken aan hun herstel. Zorg ook dat u als ex-werkgever de rapportages van spreekuren ontvangt.Zo kunt u gezamenlijk een plan van aanpak opstellen, evaluaties uitvoeren en sancties toepassen als iemand niet meewerkt. Extra nuttig als u eigenrisicodrager bent. Arbo Unie kan u hierbij adviseren.

Beperk de gevolgen

Komen de ziektewetuitkeringen toch voor uw rekening? Beperk dan de gevolgen. Met verzuimbegeleiding voor ex-medewerkers van Arbo Unie worden bijvoorbeeld tijdig veranderingen in benutbare mogelijkheden gesignaleerd die van invloed zijn op de ZW- en/of WGA-uitkering. Zo voorkomt u dat u twaalf jaar de financiële lasten draagt voor een tijdelijke medewerker die na één dag ziek is geworden. Kijk voor meer informatie bij onze diensten Grip op Derde Spoor en Grip op Lang Verzuim met Dossieranalyse.

Meer weten?

Neem contact op met Anita Groenewoud via anita.groenewoud@arbounie.nl of met uw eigen relatiebeheerder.

 

 

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee