Kwalitatieve arbozorg: van vergezicht naar actie

De SER heeft vorige maand haar advies vastgesteld over de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland, inclusief toekomstvisie. Volgens de raad moet de arbeidsgerelateerde zorg kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor iedereen die werkt. Hoe breng je die verbetering tot stand? De visie van Arbo Unie: met gerichte acties om de inzetbaarheid van werkenden te verbeteren.

Wim ArbozorgWim Schimmel, CEO bij Arbo Unie: “Laten we voorop stellen dat de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland goed is. In Nederland is er volop aandacht voor werkomstandigheden en het verzuimpercentage ligt inmiddels lager dan 4%. Dat is historisch laag, ook in internationaal perspectief. Dat percentage is behaald door werkgevers, werknemers en arbodienstverleners in een open markt met ruimte voor maatwerk. Dat resultaat staat als een huis. Daarmee wil ik niet zeggen dat we genoegzaam achterover kunnen leunen. Wij vinden actie ook nodig. Op alle fronten. Alleen niet door het stelsel om te gooien, maar door actief te investeren in inhoudelijke verbeteringen.”

Toegang voor iedereen

Wat kan er bijvoorbeeld beter? “Niet voor alle werkenden is de toegang tot arbeidsgerelateerde zorg goed geregeld. Wij pleiten daarom voor een vrij toegankelijk arbeidsomstandighedenspreekuur voor iedereen. Zodat werkenden zelf het initiatief kunnen nemen bij vragen over werk en gezondheid. We vinden ook dat sluiproutes naar uitgeklede arbozorg afgesloten moeten worden. Laat dezelfde wettelijk verplichte kwaliteitseisen gelden voor alle organisaties in deze branche. En niet alleen voor gecertificeerde bedrijven zoals het onze. De invoering van een ‘basiscontract’ kan ook helpen om de kwaliteit overal gelijk te trekken. Daarnaast kan de samenwerking met de reguliere zorg zoals de huisarts beter. Zodat bij uitval of ziekte van werknemers sneller de relatie met werk kan worden gelegd.”

Duurzame inzetbaarheid

Schimmel sluit zich aan bij de positie van OVAL, de branchevereniging van arbodienstverleners. “Werkgevers en werknemers moeten samen verantwoordelijkheid houden voor verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Grote structuurwijzigingen zijn niet nodig. Het is vooral belangrijk om een visie op duurzame inzetbaarheid te hebben en daar veel actiever op in te zetten. Zoals Arbo Unie dat bijvoorbeeld uitdraagt met haar programma voor ‘Een leven lang optimaal werken’. Niet met mooie woorden, maar met praktische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld met een periodieke scan die de inzetbaarheid van werkenden meet, en daar een budget aan koppelt om hiermee aan de slag te gaan. Dat levert winst op voor alle betrokkenen. Voor de werknemer, de werkgever en de samenleving.”

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee