Mediation bij arbeidsconflict

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt op 3 juni behandeld in de Eerste Kamer. Stemt die vóór, dan gaat er vanaf 1 juli gefaseerd een en ander veranderen. Zo gaat de WW-duur omlaag, krijgen flexwerkers een sterkere rechtspositie en wordt het ontslagrecht hervormd. Hierdoor komen naar verwachting meer ontslagprocedures waarin arbeidsconflicten een rol spelen, voor de rechter. Met professionele registermediators kunt u in die gevallen veel tijd en geld besparen.

Mediation bij ArbeidsconflictAls de Wet Werk en Zekerheid wordt aangenomen, behandelt het UWV in de toekomst alleen nog ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij ontslagaanvragen vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, oordeelt de kantonrechter. Tenminste, als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen. En doordat werknemers volgens de nieuwe wet twee weken bedenktijd krijgen en vaker aankloppen bij de rechtsbijstand en vakorganisaties, zal dat steeds vaker dreigen te gebeuren. Met goede mediation kunt u een kostbare rechtsgang voorkomen, of op z’n minst soepeler laten verlopen.

Kies voor kwaliteit

Ons advies: kies altijd voor een registermediator. Dan weet u zeker dat u te maken heeft met een professional die onafhankelijk optreedt en aan strenge eisen voldoet op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, continue bijscholing en ervaring. Bovendien is er nóg een wetsvoorstel onderweg waarin staat dat bij ontslagaanvragen om persoonlijke redenen de rechter kan verwijzen naar mediation, maar dan wel uitgevoerd door registermediators. Arbo Unie zorgt samen met partner Present24 voor uitstekende bemiddeling bij arbeidsconflicten. Onze mediators zijn allemaal registermediator en zorgen voor een snel en efficiënt traject. Ze werken toe naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is, overigens ook al wanneer er nog geen sprake is van dreigend ontslag. Dit kan gedeeltelijk online, via een afgeschermd platform. De ervaring is dat dat sneller werkt, en een gunstig effect heeft op de oplossingsgerichtheid van werkgever en werknemer.

Meer weten?

Neem dan contact op met Rob de Leeuw van Arbo Unie, via rob.de.leeuw@arbounie.nl of 0652502141, of met Guido Stürtz van Present24, via guido.sturtz@present24.nl of 0880313500.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee