Leidinggevenden hebben voorbeeldrol

De pestkop, het slachtoffer en de zwijgende meerderheid. De patronen op het schoolplein herhalen zich op de werkvloer. Het is de kunst die te doorbreken. Daarin hebben alle betrokkenen een rol: de collega die gepest wordt, de collega(’s) en/of leidinggevende die pestgedrag vertonen en degenen die toekijken. Vooral als leidinggevende heb je invloed. Hoe kunt u de sfeer in het team positief beïnvloeden?

blijven werken reorganisaties“Pesten ontstaat vaak als er een conflict is tussen twee collega’s en een van de twee laat het er niet bij zitten”, zegt Marijk van Lieshout, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Arbo Unie en vertrouwenspersoon. “Meestal probeert diegene dan ook anderen tegen zijn of haar tegenspeler op te zetten. En voor je het weet wordt die dan niet meer meegevraagd voor de lunch, opzettelijk genegeerd, beroddeld of bespot. Er zijn allerlei vormen van pesten, soms heel subtiel. Voor leidinggevenden is het belangrijk dat zij daar alert op zijn.”

Voorbeeldrol

Van Lieshout: “Leidinggevenden hebben een voorbeeldrol. Als die meelachen of zelfs het voortouw nemen, zien collega’s dat snel als een vrijbrief om door te gaan met hun pesterijen. Andersom, als een leidinggevende zelf iedereen met respect behandelt en medewerkers die pestgedrag vertonen daarop aanspreekt, houdt het snel op. Dan staat er misschien ook wel een collega op die het voor degene die gepest wordt opneemt.” De stijl van leidinggeven aan een team draagt ertoe bij dat pesten wel of geen kans krijgt.

Prikkelende stellingen

Leidinggevenden kunnen zich veel bewuster zijn van hun rol en verantwoordelijkheid. “We bereiken dat bijvoorbeeld met voorlichting over signalen van pesten”, zegt Van Lieshout. “En we bespreken prikkelende stellingen, zoals ‘Medewerkers die gepest worden, moeten maar wat assertiever worden.’ Een misverstand: mijn ervaring is dat dit juist averechts kan werken. Het probleem is dat medewerkers die pestgedrag ervaren, hier niet meer weerbaar tegen zijn. Daar kunnen we aan werken, maar de leidinggevende heeft de grootste invloed in het tegengaan van pesten. Veel groter dan de OR bijvoorbeeld, die niet over individuele gevallen gaat, maar er wel op kan hameren dat er een goed beleid komt. En groter dan de HR-functionaris, die in zijn rol wel randvoorwaarden kan creëren voor een open cultuur waarin positief gedrag gestimuleerd wordt.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Arbo Unie positief gedrag in uw organisatie kan bevorderen? Neem dan contact op met Marijk van Lieshout via marijk.van.lieshout@arbounie.nl of bel 06 5250 2083.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee