Re-integreren kun je leren

Het ziekteverzuim in Nederland schommelt rond de 4%. Vaak gaat het om kort verzuim: een griepje, verkoudheid. Duurt het langer, dan wordt de Wet Verbetering Poortwachter relevant. Die is erop gericht dat iemand weer aan het werk gaat zodra het kan. Liefst in de eigen functie en als dat niet gaat, in een andere, of bij een andere werkgever. Lukt dit niet, dan wacht na twee jaar de WIA. Dat heeft grote gevolgen voor het inkomen van de werknemer en u betaalt zelf ook door voor werknemers in de WGA. Als eigenrisicodrager of via premies aan het UWV (afhankelijk van de hoogte van uw instroom). Voor de WGA is dit zelfs 10 jaar. Hoe vergroot u de succeskans bij re-integratie?

reintegreren“Werkgevers en werknemers wachten vaak op volledig herstel van de werknemer en terugkeer in de eigen functie”, zegt Debby Spaargaren, arbeidsdeskundige bij Arbo Unie. “Als blijkt dat dat niet lukt, is er te weinig tijd om naar alternatieven te zoeken.”
Haar tips:

  • Wacht niet af. Na een jaar moet duidelijk zijn of iemand kan terugkeren in de eigen functie. Bestaat daarover twijfel, kijk dan samen wat nog wel kan.
  • Maak duidelijk wat de doelstelling is van de re-integratie en welke scenario’s er zijn. Leg ook uit wat de financiële consequenties zijn als re-integreren niet lukt.
  • Houd de regie in handen om te voorkomen dat u de grip op het re-integratietraject verliest. Stel grenzen en houd daaraan vast.
  • Zet u volledig in voor herstel van de medewerker, ook als u twijfelt over terugkeer, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een verstoorde relatie. In dat geval kunt u beter na herstel een outplacementtraject starten.
  • Houd uw re-integratieverslag nauwkeurig bij, stap voor stap, zodat u aan het UWV kunt aantonen dat u uw verplichtingen op alle momenten bent nagekomen en welke overwegingen u heeft gemaakt tijdens het traject.

Wat kan Arbo Unie betekenen?

Als blijkt dat iemand niet kan terugkeren in de oude functie, kan een arbeidsdeskundige van Arbo Unie u helpen onderzoeken welke mogelijkheden er nog wel bestaan binnen of buiten de organisatie. Daarnaast begeleidt Arbo Unie met Grip op Derde Spoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers - ook als zij uit dienst zijn. Zodat veranderingen in benutbare mogelijkheden tijdig gesignaleerd worden en u niet langer premies betaalt dan nodig is.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of bel (030) 710 7000.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee