Van symptoombestrijding naar duurzaam resultaat

Steeds vaker kloppen organisaties aan bij Arbo Unie omdat veel van hun medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Wat kunnen we daaraan doen? Soms dient zich direct een veelbelovende aanpak aan. Soms ook ligt het gecompliceerder. Dan is het zinvoller om eerst dieper te graven naar de oorzaak van het probleem, naar de vraag achter de vraag. En dán pas te bepalen welke aanpak daarbij past. Dit voorkomt symptoombestrijding en leidt tot duurzaam resultaat.

voorkom werkstress“Werkdruk leeft sterk, in de meest uiteenlopende organisaties”, vertelt Mariëlle Companjen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie. “De oorzaken daarvan kunnen behoorlijk verschillen. In het ene geval ervaren medewerkers werkdruk doordat ze steeds meer moeten doen met minder mensen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de administratieve druk toeneemt waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze niet genoeg tijd meer hebben voor de werkzaamheden waar het voor hen om draait. Dit zie je bijvoorbeeld veel in de zorg en het onderwijs. Werkdruk kan ook ontstaan doordat klanten steeds kritischer worden. En de ene oorzaak kan om een andere aanpak vragen dan de andere.”

Bij de wortel aanpakken

Companjen pleit er dan ook voor om complexe vragen van werkgevers grondig te onderzoeken om de juiste maatregelen te kunnen nemen. “Wat zit er achter zo’n vraag? Wat is het echte pijnpunt? Pas als je daar grip op hebt, kun je het probleem duurzaam, bij de wortel aanpakken. We helpen de klant in zijn denkproces over zijn probleem, of dat nou werkdruk of doelgroepenbeleid of iets anders is. Dat betekent dat we niet meteen interventies inzetten, maar eerst de situatie verkennen, informatie verzamelen en analyseren. We kijken bijvoorbeeld naar verzuimgegevens en tevredenheidsscores en praten met mensen in de organisatie. Bij een grote gemeente stuitten we zo weer op een andere oorzaak van werkdruk: daar wordt van beleidsmedewerkers, echte kenniswerkers, verwacht dat ze achter hun bureau vandaan komen en naar buiten treden. Ze moeten uit hun comfortzone stappen en dat levert stress op.”

Bestendige resultaten

Is de ‘echte’ oorzaak eenmaal in beeld, dan kunnen adequate vervolgstappen worden genomen. “Onderdeel daarvan kunnen verdiepende interviews met mensen uit de organisatie, of een werkconferentie zijn met medewerkers, waarbij we samen met de klant tot oplossingsrichtingen komen. Op basis van dat voorwerk stellen we een adviesplan en een programma-aanpak op. Daar kunnen dan ondersteunende interventies als een training Mentale Veerkracht in voorkomen, maar ook individuele trajecten of ander maatwerk. Afhankelijk van de specifieke situatie. Zo werken we toe naar resultaten die bestendig zijn.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over hoe Arbo Unie u kan helpen bij complexe vraagstukken? Neem dan contact op met Mariëlle Companjen, marielle.companjen@arbounie.nl of 06 3770 8728.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee