Vijf vragen over werken met een chronische ziekte

Werken chronische ziekteIn 2030 heeft naar verwachting een op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten. Op dit moment is dat al 20 procent. De SER heeft chronisch zieke medewerkers dan ook hoog op de agenda gezet. Ook Arbo Unie besteedt veel aandacht aan dit thema. Daarbij merken we dat er bij werkgevers nog veel vragen leven. We zetten de meest gestelde vragen op een rij.

1. Hoe kunnen we beter omgaan met chronisch zieke medewerkers?

De beste tip is verrassend eenvoudig: ga zo snel mogelijk het gesprek aan. Werkgevers gaan er vaak ten onrechte van uit dat ze chronisch zieke medewerkers vooral met rust moeten laten. Dat is goed bedoeld, maar betekent wel dat het vraagstuk van werk en re-integratie niet of te laat op tafel komt. Terwijl veel chronisch zieken graag willen werken. Ga dan ook in dialoog en zoek samen naar passende oplossingen om dit ondanks de gezondheidsbeperkingen en eventuele behandelingen mogelijk te maken. Chronisch zieke medewerkers weten heel goed wat ze nog wél kunnen en wat minder goed gaat. Durf hen waar het kan de regie in handen te geven.

2. Welke maatregelen kan HR nemen om werken met een chronische ziekte in de organisatie te vergemakkelijken?

Medewerkers met een chronische ziekte ervaren soms belemmeringen tijdens het werk. Zoals vermoeidheid, wisselende belastbaarheid en een verminderd concentratievermogen. Sommigen vinden het ook lastig om na een periode van verzuim weer verbinding met het werk te leggen. HR kan deze belemmeringen helpen verkleinen door:

3. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toenemend aantal chronisch zieke medewerkers, ook beleidsmatig?

Uit onderzoek van Arbo Unie blijkt dat de begeleiding door HR en leidinggevenden nog voornamelijk ad hoc wordt georganiseerd. Dat verandert ten goede als je:

4. Zijn er subsidieregelingen om het aannemen en in dienst houden van chronisch zieke medewerkers te bevorderen?

Ja, de overheid stimuleert sociaal ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Kijk voor meer informatie op:

5. Wat kan de bedrijfsarts doen in de begeleiding van chronisch zieke medewerkers?

De bedrijfsarts kan richting geven aan het proces. Hij bewaakt dat zaken in de juiste volgorde worden opgepakt en zorgt dat de rolverdeling tussen alle betrokkenen duidelijk is. En dat de werkgever de medewerker een omgeving biedt waarin deze zich veilig genoeg voelt om wensen en problemen te uiten. Omdat leven en werken met een chronische ziekte fysiek en psychisch impact heeft, vraagt optimale begeleiding soms om een multidisciplinair team. De bedrijfsarts werkt dan bijvoorbeeld samen met een bedrijfsmaatschappelijk werker, mental coach en een psycholoog. Dit vergroot de kans dat mensen ondanks hun beperkingen een bijdrage kunnen blijven leveren en daar voldoening uit halen.

Meer weten?

Arbo Unie deed onderzoek naar de wijze waarop organisaties op dit moment chronisch zieke medewerkers begeleiden. Het blijkt dat werkgevers nog niet goed zijn voorbereid op de toename van het aantal chronisch zieke medewerkers. Lees de interessante resultaten in ons onderzoeksrapport en vraag het direct aan. Kijk voor meer informatie over dit thema op: www.arbounie.nl/chronischeziekte

Navigatie

Download onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport Chronisch zieke

Zorg dat je als werkgever goed bent voorbereid.
Download hier 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee