Vitale medewerkers: het succes van uw organisatie

Organisaties met vitale medewerkers, mensen die gemotiveerd en fit zijn, zijn succesvoller en productiever. Ze kunnen beter en sneller inspelen op veranderende omstandigheden. En hebben lagere verzuimcijfers. Maar de druk op medewerkers van nu is groot: veranderingen volgen elkaar snel op, ze moeten meer doen met minder mensen, langer doorwerken. Tips om samen met uw medewerkers te zorgen dat ze gezond en betrokken, en dus optimaal inzetbaar blijven.

Tips

- Stel effectief beleid op gericht op inzetbaarheid. Met ruime aandacht voor gezondheid, motivatie, de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het ontwikkelen van competenties.

- Maak inzetbaarheid bespreekbaar: u kunt best in gesprek gaan met een medewerker over diens motivatie, werk-privé balans en zelfs leefstijl. Niet om iemand voor te schrijven hoe hij of zij moet leven, maar om iemand bewust te maken van de gevolgen van zijn of haar keuzes.

- Maak medewerkers ook ‘eigenaar’ van hun inzetbaarheid. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als werkgever heeft u een ondersteunende en faciliterende rol. U kunt bijvoorbeeld activiteiten opzetten, zoals trainingen voor een betere balans tussen werk en privé, stressmanagement en loopbaanoriëntatie.

Arbo Unie en optimale inzetbaarheid

brandweerWerken aan inzetbaarheid betekent voor veel organisaties een cultuur- en gedragsverandering. Misschien ook een andere kijk op leiderschap. Arbo Unie ondersteunt u daarbij. Bijvoorbeeld door uw leidinggevenden en medewerkers te trainen en te coachen, samen met u beleid op duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen, een employabilityscan uit te voeren, ontwikkelingsplannen op te stellen en begeleidingsactiviteiten door een arbeids- en organisatieadviseur te organiseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u samen met Arbo Unie kunt werken aan de optimale inzetbaarheid van uw medewerkers? Neem dan contact op met Jeroen Stoffelsen via jeroen.stoffelsen@arbounie.nl.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee