Voorkom loonsancties met tijdig tweede spoor

Als een medewerker langdurig verzuimt, is dat vervelend genoeg. Op loonsancties zit niemand te wachten. Toch legde het UWV de afgelopen jaren voor 19% van de getoetste dossiers loonsancties op. Het niet, niet tijdig, of onvoldoende inzetten van het tweede spoor blijkt een veelvoorkomende reden. Wanneer doet u het goed?

RekenmachineWeer aan het werk, dat is het streven bij elk re-integratietraject. Lukt dat niet in de eigen functie, dan wordt gekeken naar mogelijkheden op een andere plek in de organisatie. Tot zover het eerste spoor. Het tweede spoor omvat alle inspanningen om iemand terug naar werk te helpen buiten de eigen organisatie. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de werkgever het tweede spoor namelijk inzetten als er in het eigen bedrijf geen passend werk meer mogelijk is. Of uiterlijk aan het einde van het eerste jaar, ook als die conclusie nog niet is getrokken. De regels lijken duidelijk. Het enorme aantal loonsancties suggereert anders. Hoe voorkomt u dat u daarmee te maken krijgt?

Uitzonderingen zijn zeldzaam

De praktijk laat zien dat werkgevers na 50 weken geen tweede spoor inzetten omdat het er op lijkt dat iemand weer aan de slag gaat. De medewerker is misschien zelfs alweer voorzichtig begonnen. Als na een paar maanden onverhoopt een terugval optreedt, ben je te laat om het tweede spoor in te zetten. Met vervelende financiële consequenties. Want alleen als er sprake is van structurele werkhervatting die vrijwel zeker leidt tot resultaat, accepteert het UWV het uitblijven van het tweede spoor. Of als er helemaal geen verwachting meer is van welke werkhervatting dan ook. Dus is er ook maar de minste twijfel? Zet dan altijd het tweede spoor in. En omgekeerd: vraag altijd een deskundigenoordeel aan bij het UWV als u juist niet wilt starten met een tweede spoor.

Wees zorgvuldig

Wie eerder een tweede spoor inzet omdat het eerste spoor geen mogelijkheden zou bieden, moet daar heel zorgvuldig in zijn. Want is het eerste spoor terecht afgesloten? Had het misschien later wel weer mogelijkheden geboden? Hier kijkt het UWV scherp naar. Door dit zorgvuldig af te wegen voorkomt u discussies achteraf.

Blijf erbovenop zitten

Op het juiste moment starten is helaas geen garantie dat loonsancties uitblijven. De meeste werkgevers geven het tweede spoor uit handen aan een re-integratiebureau. Maar daarmee zijn ze niet klaar. Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor de naleving van de Wet Verbetering Poortwachter. Houd daarom een vinger aan de pols: doen de werknemer en het re-integratiebureau alles wat u mag verwachten? Wordt er actief genoeg naar mogelijkheden gezocht? Vraag vooral tussentijdse rapportages op en bekijk ze kritisch. Voordat het UWV dat doet.

Meer weten?

Om te beoordelen of er voor uw medewerker binnen en/of buiten de eigen organisatie mogelijkheden zijn, is een arbeidsdeskundig onderzoek een uitstekend hulpmiddel. De arbeidsdeskundigen van Arbo Unie voeren dit graag voor u uit. Neem voor meer informatie contact op met Rene Los via 06 5250 0637 of rene.los@arbounie.nl of met Saskia Bijen via 06 5250 1655 of saskia.bijen@arbounie.nl.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee