Vragen over de BeZaVa

Binnenkort krijgt u weer een overzicht van uw (ex-)werknemers aan wie het UWV in 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend.

RekenmachineSinds de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters  (BeZaVa) van kracht is, krijgen werkgevers namelijk ook de ziektewetuitkeringen doorbelast van tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden. Soms jarenlang. De kosten kunnen oplopen tot ruim € 200.000,- per dossier. Drie adviezen die u helpen dit te voorkomen.

  1. Controleer grondig of de BSN-nummers in het overzicht van het UWV kloppen. Teken bezwaar aan als iemand op de lijst niet bij u bekend is, of als u twijfelt aan iemands arbeidsongeschiktheid of de duur daarvan. U kunt een daarin gespecialiseerde bedrijfsarts van Arbo Unie machtigen voor de medische onderbouwing van het bezwaar. De eigen bedrijfsarts machtigen is overigens niet toegestaan als deze de ex-werknemer begeleid heeft. Onze klantenservice kan u hierover verder informeren.
     
  2. Stel zorgvuldig dossiers samen van medewerkers die ziek uit dienst gaan en probeer ook mensen die gezond uit dienst gaan de eerste 28 dagen in het vizier te houden. Pas uw arbeidsovereenkomsten aan, bijvoorbeeld door een verplichting op te nemen voor (ex-)medewerkers om zich ziek te melden bij u en mee te werken aan beoordeling door Arbo Unie en re-integratie bij verzuim. Idealiter vraagt u al wanneer het dienstverband nog loopt, samen met uw werknemer een WW-uitkering bij het UWV aan. Als die eenmaal is toegekend, telt uw’ ex-medewerker niet mee in de premiedifferentiatie als deze zich alsnog binnen 28 dagen ziek meldt.
     
  3. Houd de regie in eigen hand. Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex-)medewerkers valt veel te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door Arbo Unie in te zetten bij verzuimbegeleiding en om zieke (ex-)werknemers te activeren naar herstel. Hiervoor hebben wij Derde Spoor-trajecten in ons portfolio. Zeker als u eigenrisicodrager bent, moet u deze diensten opnemen in uw arbocontract. De Belastingdienst toetst namelijk of u zich deskundig laat ondersteunen in het Eigen Risicodragerschap. Uw contract met Arbo Unie kan hiermee worden uitgebreid.
     

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice in uw regio.

Onze eerdere artikelen over BeZaVa;
- Klaar voor de BeZaVa?
- Wacht de gevolgen van BeZaVa niet af

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee